Слънчева прогноза за малкия бизнес сред облачната конкуренция

Дата:

Автор:

Технологиите отдавна промениха нашето ежедневие и начина, по който живеем. Допреди 10 години нямахме смартфони, а днес ги използваме за почти всичко – от проверка на прогнозата за времето, през правенето на снимки, до извършване на разплащания. Новите технологии улесняват живота ни и помагат всичко да се случва по-лесно и по-бързо отколкото преди. И докато те масово навлизат в ежедневието на крайните потребители, това не е точно така в бизнеса и скоростта, с която се случват промените, е много по-бавна. Реалността показва, че бизнес процесите и начините, по които компаниите осъществяват своята дейност, почти не са се променили и много голяма част от фирмите продължават да вярват, че всичко си е постарому.

Това, разбира се, съвсем не е така. Използвайки новите технологии, компаниите мога да оптимизират текущите си процеси и да ги направят по-бързи и ефективни. Нещо повече – могат да създадат съвсем нови процеси, които преди са били неприложими, но днес могат да дадат напълно нови бизнес възможности. И ако преди, за да се възползват от предимствата на технологиите, фирмите трябваше да инвестират големи суми, непосилни за малкия и среден бизнес, днес това е коренно различно. Облачните услуги дават възможност дори на малките компании да се възползват от предимствата, достъпни до скоро само за големите. В облака плащаш само за това, което използваш, и само когато го използваш. Ето и 5 причини, защо всъщност се получава така, че компаниите могат да плащат по-малко и в същото време да получават повече:

1. С облачните центрове не се прави голяма първоначална инвестиция. За да работите със собствени сървъри, трябва да отделите капитал за тяхното закупуване. А ако вече сте инвестирали в собствени сървъри, то рано или късно ще трябва да ги подмените, което е много подходящ момент за преминаване в облака. По този начин ще спестите капитал, който ще можете да инвестирате във вашия бизнес.

2. Облачните центрове използват изцяло наличния си хардуер, което им дава възможност да предложат по-ниска единична себестойност (икономия от мащаба). Това е възможно, защото един и същи ресурс се използва едновременно от много потребители, което води до балансиране на пиковите натоварвания и спадове и дава възможност за равномерно натоварване. По този начин компаниите плащат само за това, което използват, без да инвестират в хардуер.

3. Облачните центрове имат по-нисък разход за електроенергия. Това е резултат от по-добрата експлоатация на хардуера, което води до по-ефективно използване на електроенергията. Ако купите собствени сървъри, те ще работят постоянно, без значение дали ги използвате или не. Когато ползвате облачни услуги, ако вие не ги използвате, то някой друг ще ги използва. Така електроенергията, която потребява компания в облачния център, е по-ниска отколкото би платила за собствения си хардуер.

4. Облачните центрове предлагат по-ниско заплащане за IT услуги, отколкото биха били разходите за заплати на вътрешни служители. Не е тайна, че добрите IT служители са скъпи. Когато се преместите в облака, голяма част от дейностите, които в момента извършват вашите вътрешни IT служители, започват да се извършват от служителите на доставчика на облачната услуга. На същия принцип за плащане спрямо използване, цената ще е по-ниска, отколкото ако плащате на служители на пълен работен ден. В допълнение получавате по-качествено обслужване, защото доставчикът на облачната услуга може да си позволи да наеме повече тесни специалисти за конкретни области. Разбира се, не е нужно да уволнявате своите IT служители – можете просто да ги насочите към области, които носят повече пари за бизнеса.

5. Облачните услуги предлагат устойчивост и растеж. За да изградите собствена IT инфраструктура, която гарантирано да работи без прекъсване, ще трябва да закупите повече хардуер, отколкото реално ползвате. В крайните случаи може да се наложи да дублирате всичко като резервен хардуер, който стои и чака да се включи, ако нещо се случи с основния. Вместо това, в облачните центрове можете да използвате специализирана услуга и да споделяте разходите за неизползван хардуер с други потребители. В допълнение повечето облачни центрове използват поне две различни локации за съхранение на данни, за да може услугата да продължи без прекъсване в случай на бедствие в едната локация.

След като разгледахме ползите от използването на облачните услуги, нека да видим как се развива пазара на тези услуги в света и дали наистина може да се вярва на твърдението, че те са бъдещето.

Според изследване на IDC, световните разходи за публични облаци ще се увеличат от $67B през 2015 г. до $162B през 2020 г., достигайки 19% общ годишен темп на растеж.

Повече детайли относно пазарния дял и развитието на основните доставчици можем да видим от изследването на RightScale за 2017 г. Най-големият доставчик на облачни услуги в света са Amazon, които държат около половината пазар. Интересното при тях е че за 2015, 2016 и 2017 г. няма голямо увеличение на броя бизнес клиенти, но в същото време има сериозно увеличение на приходите, дължащо се на нарастването на използваните услуги от текущите потребители. За разлика от Amazon, през последната година се наблюдава значителен ръст на компаниите, които започват да използват Microsoft Azure и Google. Microsoft са увеличили достигането си до нови клиенти от 20% за миналата до 34% за текущата година, а Google – съответно от 10% до 15%. Общият сбор на процентите в изследването е повече от 100%, защото част от компаниите ползват едновременно услуги от няколко доставчика.

Много интересни са данните за компаниите, които в момента експериментират с облачните услуги, както и за тези, които планират да използват облачни услуги. През следващите години се очаква сериозен ръст на нови потребители и все по-силна конкуренция между доставчиците на услугите.

Ръстът на облачните услуги в България също не отстъпва на световните тенденции. Датикум, един от големите доставчици на такъв вид услуги у нас, отчете близо 30% ръст на използваните облачни ресурси за 2016 г. спрямо предходната, като общият ръст на софтуер и хардуер под наем за същия период е 49%. Очакванията им за 2017 г. е облачните услуги да продължат своя ръст.

Георги Цеков, търговски директор на Датикум откроява интересни тенденции за нашия пазар: “Oблакът e изключително привлекателен за малките и средни предприятия. Интересно е, че в последно време и все повече големи компании се обръщат към изнасяне на своята IT инфраструктура в облака. Като пример мога да посоча, че в облачната платформа на Датикум се обслужват IT инфраструктурите на едни от най-големите и известни компании в България. Критерият за избор на доставчик на облачна услуга също търпи промяна. Все повече компании търсят по-качествена и надеждна услуга, а не само ниска цена.”

Пазарът на софтуерни облачни услуги в България също бележи значителен ръст. От софтуерната компания ERP България, предлагаща софтуерни решения за управление на бизнеса, очакват 90% ръст на своите облачни услуги. Според Иван Аржентински, управляващ съдружник в ERP България, на голяма част от българските компании тепърва им предстои внедряване на софтуерни решения за управление на бизнеса. В момента едва 20% от предприятията с под 50 служители използват такъв тип решения, което означава, че на 80% тепърва им предстои да пристъпят към тяхното внедряване. “Основната ни цел е да помагаме на клиентите си да са по-конкурентни, използвайки нашите решения, а предлагането им под наем значително намалява първоначалната инвестиция и сроковете за внедряване”, допълва Иван Аржентински.

Какво в крайна сметка означават всички тези облачни тенденции и промени за нас?

Като потребители можем да очакваме повече приложения, които да улесняват ежедневието ни. Ще използваме все по-персонализирани услуги според специфичните ни потребности и не на последно място – ще се открият съвсем нови възможности за работа. Фирмите от своя страна ще трябва да се адаптират и да разработят стратегии за цялостно трансформиране, както на вътрешната организация, така и на продуктите и услугите, които предлагат на своите клиенти. В съвременната икономика да си просто добър не е достатъчно, за да оцелееш и да имаш растящ бизнес. Трябва да си най-добрият, а облакът дава най-добър шанс на всички да реализират своите цели и потенциал.

Материал на Анастас Шопов – Мениджър бизнес развитие на ERP.BG за сп. Твоят бизнес

За автора