Представяне на функционалността Съставни продукти в ERP.net

Дата:

Автор:

В определени индустрии, като например мебели и обзавеждане, крайният продукт е съставен от отделни части, наричани компоненти. Съхранението, обработването и разпространяването на тези продукти имат своята специфика. При продажба, пълният комплект от компоненти се разглежда като един артикул.

ERP.net предлага и поддържа функцията Съставни продукти, за да отговори на всички нужди и да помогне за преодоляване на всички предизвикателства при работа със съставни продукти.

При покупка на продукт от тип „направи си сам“, клиентът получава дадения продукт с инструкции как да го сглоби, заедно с всичките придружаващи го части и компоненти. В много от случаите тези компоненти могат да се закупят от клиентите и по отделно.

Когато се поръчва целия комплект като един артикул, обаче, нещата изглеждат по-различно. Комплектът е изграден от различни компоненти, които може и да се съхраняват разпръснати из склада. При получаване на поръчка, те трябва да се съберат и окомплектоват, за да се получи крайният продукт преди изпращането.

Определянето, управлението и продажбата на подобни продукти изискват WMS (система за управление на складовете), която е напълно способна да направи това.

Системата за управление на складовете на ERP.net осигурява пълна и интегрирана поддръжка за обработка и управление на съставни продукти, изпълнение на всички видове поръчки и задачи и изготвяне на придружаващата документация свързана със съставните продукти.

Наличностите на всички компоненти на съставните продукти могат да бъдат проследени в реално време с помощта на вградената функционалност Справки за складовите наличности.

Системата за складово управление въвежда няколко нива на контрол, които могат да бъдат зададени за правилно и контролирано изпълнение на задачите при работа със съставни продукти:

 • Ниво 50: Цялостна проверка
  Това е най-високото и съответно най-рестриктивното ниво. Изисква всички продукти да бъдат сканирани или въведени по код на продукта. Съставните продукти и количествата на продукта трябва точно да съответстват на тези в определението на съставния продукт. В противен случай системата не позволява изпълнението на поръчката.
 • Ниво 40: Разрешаване на непълно завършване
  Подобно на ниво 50, с разликата че приложението предоставя опция за изпълнение на поръчката въпреки евентуално наличие на несъответствия.
 • Ниво 30: Общ преглед на всички компоненти
  Мобилното приложение показва обобщен изглед на всички продукти и количества за избраната поръчка, налични за преброяване или проверка, и не изисква сканиране или въвеждане по код на продукта.
 • Ниво 20: Автоматична проверка при приключване
  Системата проверява дали цялото изпълнение на поръчката съответства с определението на съставния продукт, при опит за изпълнение на комплектоване/разкомплектоване. При наличие на разлики системата отправя предупреждение и проверката се счита за неуспешна.
 • Ниво 10: Автоматична проверка и автоматично приключване
  Системата автоматично изпълнява работата на комплектоване/разкомплектоване ако всички съставни линии са изпълнени и съответстват точно с определението на съставния продукт.

Тази методология намалява рисковете от човешки грешки преди изпращането на продукта.

За автора