ERP.BG с 15 проекта за внедряване на системи за управление на бизнеса през 2013 година

Компанията отчете 100% ръст на продажбите за изминалата година.

Дата:

Автор:

Българската софтуерна фирма ERP.BG е реализирала малко над 100% ръст на продажбите на различните версии на своята ERP (Enterprise Resource Planning) система EnterpriseOne в сравнение с предходната година.

През посочения период решението е инсталирано на почти 200 нови работни места и служителите на тези компании могат да използват пълноценно цялата му функционалност – мобилност и гъвкавост, бизнес анализи (BI – Business Intelligence), модул за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM – Customer Relationship Management), за обединени комуникации и управление на всички етапи от работата на една компания или предприятие – планиране, производство, счетоводство, склад и много други. Общият брой на проектите по внедряване на ERP системата през 2013 г. е петнадесет. Те са реализирани в секторите търговия и дистрибуция, производство, счетоводно-консултантски услуги, геодезия и картографиране и др.

„Ръстът на дейността ни през отминалата година се дължи до голяма степен на правилното позициониране на компанията ни като доставчик на едно от малкото изцяло мобилни български ERP решения с пълноценни BI и CRM модули. През последните години инвестирахме много усилия в превръщането на EnterpriseOne в едно модерно бизнес софтуерно решение, достъпно през настолен компютър, таблет и мобилен телефон, което отговаря напълно на най-новите тенденции в сектора. Затова очаквам през 2014 г. положителната тенденция да се запази“ – сподели Иван Аржентински, управляващ партньор на ERP.BG.

През отминалата година ERP.BG е привлякла и два нови партньора в София и в Плевен, които ще консултират и предлагат продуктите на компанията. Тя е разширила и обхвата на своите социални дейности, разгръщайки дългосрочно партньорство с български университети, читалища, организации за стартиращи предприемачи и други неправителствени каузи.

Повече за ERP.BG

За автора