В ERP системата EnterpriseOne заработи управление на наемоотдаването и на просрочените вземания

Алое Ко представи новата версия 2.2 на ERP системата EnterpriseOne. В нея са добавени редица актуални новости, като управление на просрочените вземания, на наемоотдаването и е подобрена значително сигурността.

Дата:

Автор:

Новият модул „Наемоотдаване“ оптимизира управлението на отдаване на собствени активи под наем – недвижими имоти, автомобили, строителна и друга техника. Модулът позволява описване на наличните активи и договори за наем, а с помощта на справка „Статус на активите” може в реално време да се види информация от типа свободен/зает за всеки актив, с датите на заемане и освобождаване.

Управление на просрочените вземания

Фирмената задлъжнялост се превръща във все по-голям проблем за българските компании и ERP системата EnterpriseOne вече отговаря на потребностите на бизнеса от управление на този процес. Новата версия 2.2 включва функция за проверка за просрочени вземания при пускане на нова поръчка към клиентите, като при това новата проверка се наслагва към досегашната за общ кредитен лимит. Системата може автоматично да спира пускането на нови продажби вече и при наличието даже на едно просрочено вземане. Същевременно ERP системата дава възможност продажби, които са 100% авансови да бъдат осъществени, даже и при наличие на неплатени вземания. Друга важна новост е контролирането на експедицията на стоките според статуса на плащането. Новата разработка дава възможност за задаване на право за експедиция според плащането, като типовете права са: „Само при 100% плащане“, „При наличие на аванс“, „Винаги разрешено“.

Оптимизиране на продажбите

Новият модул „Търговци“, добавен във версия 2.2, обхваща цялостно функциите за управление и контрол на търговския екип. Той включва дефиниране на търговската организационна структура и позволява поставяне на различни цели на търговците, както и следене на тяхното изпълнение. В помощ на екипите по продажба е и новият модул „Промоционални пакети“, който позволява задаването на набори от продукти, които могат да се продават в пакет при специални търговски условия. Освен това има възможност за задаване на отстъпки, които се добавят или заменят стандартните отстъпки, както и възможност за безплатни артикули.

Повишена сигурност

Във версия 2.2 на EnterpriseOne ERP е добавена интеграция на логина (потребителския акаунт) с Active Directory, което позволява да се ограничи достъпът до определени акаунти само за определен потребител от Windows Active Directory. Новата разработка повишава съществено степента на сигурност на EnterpriseOne.

Оптимизация на управлението на финансите

Новата разработка позволява директно редактиране и поставяне в навигатор „Редове“ на счетоводни статии, което става изключително лесно (чрез команда „Поставяне“ (Paste)). При това няма ограничение в броя нови статии, което позволява разработката да се използва както за прехвърляне на стари осчетоводявания в нова база, така и за ежемесечни лесни импорти от други софтуери. Във версия 2.2 на ERP системата е добавена и възможност за амортизиране само на определени активи. Тя е създадена поради честите случаи в практиката, когато е необходимо предсрочно да се начисли амортизация само за определени активи за даден месец. Новата разработка дава възможност документ „Амортизация” да амортизира само определени активи, изброени по списък. Новата функция се използва при продажба на актив за автоматично отчисляване на цялата натрупана амортизация.

За автора