Българската ERP система EnterpriseOne вече е локализирана на множество езици

Българската софтуерна компания Алое Ко обяви, че създадената от нея система за управление на бизнеса EnterpriseOne вече разполага с инструменти за лесен превод на чужди езици…

Дата:

Автор:

EnterpriseOne е пълноценна ERP (Enterprise Resources Planning) система, която работи успешно както в малки и средни фирми, така и в големи предприятия у нас. Интеграцията на решението с платформата за преводи Google Translate вече позволява лесното и бързо създаване на локализирани версии на EnterpriseOne, способни да превеждат напълно автоматизирано както текстовете в интерфейса на системата, така и самите фирмени данни.

Нововъведението допълва линията от онлайн услуги, включени в основната функционалност на решението, включително автоматично попълване данните на контрагент само по БУЛСТАТ и извличане на ежедневния валутен курс от базата данни на Европейската Централна Банка. Предимството на този подход е, че партньорите и клиентите на Алое Ко могат сами да създават локализирани версии на EnterpriseOne на предпочитаните от тях езици, след което да се възползват от автоматичния превод.

„Разработвайки EnterpriseOne, нашият екип си постави за цел да създаде ERP система, която едновременно да е ценово достъпна и да не отстъпва по функционалност на големите международни продукти от този клас. Клиентите ни неведнъж са потвърждавали, че сме успели да постигнем тази цел и сега, добавяйки новите езикови възможности, ние ще се опитаме да мултиплицираме този успех на международния пазар. Убеден съм, че със своите богати възможности EnterpriseOne има потенциала да се конкурира със световните лидери в областта на бизнес софтуерните решения и отговаря напълно на нуждите на големите чуждестранни компании“ – заяви Иван Аржентински, управител на Алое Ко – „Езиковите версии на системата позволяват както тя да се внедрява в други държави, така и да обезпечава обмена на информация между българските предприятия и техните чуждестранни собственици, партньори или клиенти.“

Повече за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. EnterpriseOne работи успешно както в малки и средни фирми, така и в големи предприятия или холдинги. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, а и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ като напълно интегрирания собствен модул за бизнес изследвания (Business Intelligence).

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора