Версия 1.2 на EnterpriseOne

Дата:

Автор:

Излезе новата версия 1.2 на EnterpriseOne. Въведени са общо над 140 новости и корекции. Малка част от новостите, които се съдържат в нея са:

 -ПЛАН ЗА ПЛАЩАНИЯ – плащанията по даден документ могат да бъдат разсрочени, като системата автоматично напомня за следващото плащане

-Система за разлики по документи.  Генерира се автоматично документ-наследник, който отчита разликата от поръчаното количество и изпълнението на поръчката.

-Отчет  АНАЛИЗ НА МАРЖА, който показва разликата между продажната цена и себестойността на стоката.

 -Възможност за заприхождаване на стока по един документ да бъде направено в различни складове, според нуждите, избягвайки стоковите трансфери за заприходената в централен склад стока.

 -Възможност по една експедиция на стоки да бъдат формирани фактури към различни клиенти.

-Нови функционални клавиши – F8 – задейства функция Маркиране на клетки и F9 – задейства функция Опресняване на поле.

-Добавен е панел, визуализиращ всички промени в статуса на даден документ – информация, която винаги се е пазела в системата, но досега можеше да се показва само със системни инструменти. Той показва кога и от кой потребител са били променяни статусите на документа:

За автора