Версия 1.3 на EnterpriseOne

Дата:

Автор:

На 21.12.2007 излезе версия 1.3 на EnterpriseOne. Част от по-главните новости са:

 Дизайнер на потребителски отчети.

Същността на новата функция е това да може да се създаде от данните в даден навигатор професионален отчет, със собствен визуален дизайн. Също така при изготвяне на отчета е възможно да се вземат данни от други таблици, свързани с основните данни, точно както това е възможно и за отпечатките на документите.

График на производството.

Графикът на производството вече е изведен в графичен календар, визуализирайки всичи процеси, машини, отговорници и времена за изпълнение на всеки етап в производството. Календарното представяне позволява разместване с мишката и визуално показване когато има конфликти, т.е. застъпвания между отделните операции по машини и отговорници.

С цел по-удобното обработване на ЗАПИТВАНИЯТА ЗА ОФЕРТА бе добавена функцията за директно създаване на документ ОФЕРТА от документите, пуснати от модул КЛИЕНТИ – ДЕЙНОСТИ.

Добавена е възможността, потребителят сам да определи създаването на поддокументи. При преминаване от оферта към продажба, често е удобно потребителят сам да реши кога да започне въвеждането на документът за ПРОДАЖБА ако този процес не се контролира автоматично от програмата.

Добавено е филтриране във всяка колона на навигаторите. Новата функция е допълнение към съществуващите вече инструменти: филтър панелите и реда за филтриране.

Добавена е оптимизираща функция в EnterpriseOne Server Manager. Изпълняват се функции върху базата като: изчистване на потребителски изгледи на изтрити потребители, компресиране на всички изгледи и други. Към тази функция ще бъдат добавяни автоматизирани оптимизации за базите.

В документите за снабдяване вече автоматично се зарежда стандартната стойност на стоките.

В модул счетоводство – хронологична ведомост с кореспонденции са добавени следните полета: име на сметка, име на кореспондираща сметка, дата на счетоводната статия, колона за началното салдо на сметката, както и колона за ключова характеристика.

Изгледите на потребителите вече се записват компресирани, намалявайки големината на базите.

В документ ОФЕРТА е добавен панел, показващ наличните продукти.

В документите от ПРОДАЖБИ е добавена функцията да бъдат блокирани артикули за даден клиент.

Добавена е опцията във всеки документ с десен бутон на мишката върху дадена стока да се показва опцията НАЛИЧНОСТИ, показваща наличностите на дадена стока.

В дефиницията на клиента вече може да се видят пуснатите документи от модул СЕРВИЗ, отнасящи се за съответния клиент.

Вече анулирането на завършени документи е невъзможно като опция.

Субектите вече са подредени във визуализирана йерархична структура.

За автора