Версия 1.5 на EnterpriseOne

Дата:

Автор:

На 01.07.2008 излезе версия 1.5 на EnterpriseOne, в която са включени над 100 новости, по-основните от които са:

ОБЩИ

 • Глобална функция за търсене – с едно написване на текст се търси в покупки, продажби, клиенти, доставчици, продукти и т.н.Улеснено е филтрирането за месечни периоди в навигаторите – системата дава възможност за по-удобно филтриране на периодите, чрез съкратено изписване, като например:
 • ако в полето „период” се изпише „5”, автоматично периодът ще бъде възприет като 01.05.2008-31.05.2008 или 5-и месец от текущата година.
 • ако се изпише „5.8-„ системата ще възприема 01.05.2008 – без да сложи край на периода.
 • друг съкратен метод за задаване на период е задаването му със следните знаци: „ . „ – задава цялата година, „ ..” – задава месец, „ … „ – задава ден. Например:
 • „ .7 ” – задава период 01.01.2007 – 31.12.2007;
 • „ ..7 „ – задава период 01.07.2007 – 31.07.2007;
 • „ …7 „ – задава период за текущия ден, но за предходната 2007 година.
 • Добавено е „замразяване” на колони в навигатора като по този начин се улеснява търсенето по даден критерии, когато формата не може да бъде отворена изцяло, или просто навигаторът има твърде много колони с информация.

КЛИЕНТИ

 • Поддръжка на бонусни програми – възможност да се дават бонуси във вид на продукт, по предварително зададени критерии.
 • Поддръжка на клиенти с много обекти за доставка – системата вече позволява всеки обект (независимо от броят им) на даден клиент да ползва различни условия на доставка, различни отстъпки, различни срокове за плащане и други условия, характерни за всеки отделен клиент.
 • Поддръжка на повече от един код за даден продукт – удобство за:
 • код на единична бройка, цял кашон, пале и др.,
 • основен код
 • баркод
 • метро код
 • код на доставчик и др.

Улеснена работа с резервация на продукти – търговците могат да следят „налично количество” и „свободно количество”. При поръчка, автоматично се резервира поръчаното количество и „свободно количество” намалява. След експедиция и „наличното количество” намалява. Улеснена работа с аванси Улеснено експедиране – Филтрирайки по „клиент” навигатора показва всички документи от тип „нареждане за експедиция”, създадени за този клиент. Избирайки група от „нареждания за експедиция” може да се създаде масова експедиция (на няколко документа едновременно).

 • Търговеца вижда платежния статус на клиента на самата форма за поръчка

ЛОГИСТИКА

 • Поддръжка на складови места по подразбиране за продуктите
 • Подобно на експедицията в навигатора за складовите разписки за улеснение вече могат да се изписват стоки наведнъж по няколко складови нареждани чрез и кликването на бутон Създаване на складова разписка.
 • Аналогичен е и начинът на работа с навигатор Получаване – маркират се няколко Нареждания за закупуване и с кликването на бутон Създаване на покупка се създава новият документ, включващ стоките от няколко нареждания.

ФИНАНСИ

 • Напълно обновен е модула за управление на Дълготрайните активи
 • Съгласуване на номера на фактури и плащания, независимо от реда на възникване

ДРУГИ

 • Помощната документация вече е контекстно чувствителна. Когато се влезе например в документ ОФЕРТА и се натисне функционалният клавиш F1 (или от менюто ПОМОЩ) автоматично файлът с помощна информация за работа с EnterpriseOne ще се отвори на страничката, в която се обяснява какво прави и как се попълва документ ОФЕРТА.
 • Следене на потребител и време на промяна за още повече номенклатури
 • Може да се задава видимост на типовете документи за различните собствени фирми
 • Отпечатките на документи могат да се използват за много собствени фирми
 • Опция за отказване на промените, направени по изгледа на една форма
 • Могат да се анулират масово документи
 • Генериране на сервизни споразумения директно от продажбата
 • Генериране на сделка директно от дейност

За автора