Версия 1.6 на EnterpriseOne

Дата:

Автор:

На 18.09.2008 излезе новата версия 1.6 на EnterpriseOne. Новата версия е с обновен интерфейс, инспириран от Windows Vista и Office 2007. В новата версия има и редица подобрения по функционалността, като някои от тях са предназначени за най-малките фирми, а други – за най-големите холдингови структури

ИНТЕРФЕЙС

 • Нов, по-изчистен вид на филтрите на навигаторите
  Новият вид намалява претрупаността на формите, като едновременно с това и намалява мястото, което се заема от филтрите. Новият вид е инспириран от интерфейсните нововъведения в Windows Vista.
 • Нов, „рибон” изглед на формата за преглед за печат
  Новият изглед е инспириран от изгледа на Microsoft Office 2007 – Ribbon User Interface. Изгледа има по-добра прегледност и е много по-достъпен и лесен за употреба.
   
 • 16 нови „кожи” в менюто изглед
  Към 5-те вградени „кожи” са добавени нови 16. Между новите кожи има както стилни (Стил: Черен, Син, Кафе, Макинтош), така и забавни (Течно небе, Океани от стъкло, Звезден прах, Свети Валентин).
 • Асинхронно зареждане на навигаторите с възможност за прекъсване
  При зареждане на справки в навигаторите, в долния десен ъгъл вече се появява т.нар. „прогрес бар”, който отброява секундите. По-важна е обаче възможността по всяко време да се прекъсне текущата заявка, както и възможността докато дадена справка се зарежда, потребителят да върши друга работа в системата.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

 • Подобрения в продуктовия конфигуратор
  Подобренията дават възможност още по-бързо и лесно да се изработват готови производствени технологии:
  • Вече може да се задава точно за коя операция ще се употреби даден материал
  • Вече може да се задава технологичен брак от материала за настройка
  • Вече е възможно не само количеството, но и вида на материала да зависи от потребителска характеристика
  • Възможните стойности за потребителските характеристики вече могат да бъдат изображения, а не само текст. При избор на стойност на екрана се показват всички изображения и потребителя избира с мишката
 • Осчетоводяване по редове
  Осчетоводяването по редове на документите дава редица възможности за по-прецизно и по-лесно проектиране на шаблони за осчетоводяване. Примери:
  • Вече е възможно в покупките за всеки ред да се задават един или едновременно няколко аналитични показателя, които да влияят на осчетоводяването, например „Офис”, „Причина за разхода”, „Тип разход”, „Отговорно лице” и т.н.
  • Вече е възможно при операциите с дълготрайните активи и стоки да се създава осчетоводяване с аналитичност конкретно употребените ДА или стоки.
 • Обобщен анализ по собствени фирми
  Всички навигатори, които показват списъци с документи вече имат поле „Собствена фирма”. По този начин вече има възможност справките да се групират по собствени фирми и да се прави обобщен анализ на собствените фирми. Досега имаше възможност само да се филтрира за конкретна фирма или да се даде обща сума. Новата разработка е предназначена за холдинговиструктури, които управляват голям брой собствени фирми, но е използваема даже и при 2-3 собствени фирми.

Автоматично преизчисляване на складовите стойности
Автоматичното преизчисляване възниква когато себестойността на продадена стока или на вложен материал се промени след като вече е консумиран(а). Това може да се получи при много ситуации, например:

 • Продават се стоки след внос, но част от разходите (мито, транспорт и др.) още не са разпределени към момента на продажбата
 • Произвеждат се изделия и се продават, но общите разходи още не са изчислени
 • Въведена е покупка на стоки и те са продадени и се окаже, че е зададена некоректна покупна цена
 • И много др.

Тези ситуации се разпознават от системата в случай, че автоматичното преизчисляване е активирано. В този случай, без нужда от намеса на оператора, автоматично се извършва преизчисление на всички „засегнати” операции и те се пре-осчетоводяват. Има възможност за конфигуриране на методиката за пре-осчетоводяване.

Новата функция е особено използваема при динамични фирми, които работят и осчетоводяват в реално време.

Нов навигатор за създаване на Нареждания за закупуване
Новия навигатор е изключително удобен за използване в отдел снабдяване. Навигатора показва всички заявки, за които още не са създадени нареждания за закупуване. Потребителят може лесно да избере определени редове и да създаде нареждане за закупуване с едно натискане на бутона на мишката.

ДРУГИ

 • Права за смяна на статуси
  В системата за сигурност вече може да се задава не само кой може да използва даден тип документ, но и какви права има за смяна на статуса на документа.

Гаранционни ремонти
Сервизните дейности вече имат възможност за указване на даден ремонт като гаранционен.

Изборните полета се отварят с дърпане надолу или двойно щракване
Изборните полета вече могат да се отварят с натискане и задържане на левия бутон на мишката и „дърпане” надолу. Движението имитира издърпване на падащото меню надолу и няма аналог в стандартния интерфейс на Windows.

Връщане от завършен на пуснат статус на документите
Вече е възможно документите, които са „Завършени” да се върнат на „Пуснат” статус. Правото за връщането на документи на пуснат статус се задава през системата за сигурност. Тази функционалност позволява на потребителите да не се плашат повече от „окончателността” на завършения статус. Новата разработка цели повишаване на използваемостта на статус „Завършен”.

Справките за количества могат да се правят в произволна м.ед. 
Всички справки, в които има количества, вече могат да показват количеството и в допълнителна, избрана от потребителя мерна единица.

Цифровите полета имат бутон калкулатор
Всички цифрови полета в системата вече имат бутон, който отваря калкулатор. Калкулаторът може да се използва за изчисления или просто за да се въведе число само с мишката.

Система за разлики за счетоводните статии
Счетоводните статии вече имат система за определяне на разлики. Това означава, че при пускане на родителски документ системата няма директно да изтрива старите счетоводни статии и да генерира нови, а ще генерира само допълващи статии само в случай, че има нужда.

Забрана за промяна на единичната цена в продажби
През системата за сигурност вече може да се конфигурира кои потребители имат право да променят единичната цена в документите за продажба.

За автора