Редица новости и подобрения във версия 2013/1 на EnterpriseOne®

Дата:

Автор:

От тази версия нататък се променя начинът на номериране на версиите. Изоставят се неговорeщите последователни числа и вместо това се въвежда схема на използване на година и последователен номер на версията в рамките на годината.

Например, версия 2013/1 е първата версия за 2013-та година, 2013/2 – втората и т.н. Генералният план е за пускане на около 2-3 нови версии годишно. Новата система за обозначаване на версиите ще улесни потребителите в разпознаването на актуалността на всяка версия.

Главни новости във версия 2013/1

„Business Intelligence“ – информация в реално време, интегрирана в различни бизнес процеси

Модулът BI вече е интегриран в различни оперативни екрани на системата, а не е само отделен модул. Например, при отваряне на дефиниция на клиент, веднага се визуализира панел, съдържащ извадка от BI с информация за този клиент. Интересно е също, че BI навлиза все повече и в счетоводния модул – например при отваряне на дефиниция на сметка може да се визуализира BI панел с движенията на сметката за последните няколко години, разбити по аналитичност.

Интегрирането на BI в различни екрани от системата показва едно много важно присъщо предимство на вградения BI –  той може много по-добре да се интегрира в процесите на използване на системата спрямо един „външен“ BI, който най-често се използва само за справки. Вграденият BI ускорява и улеснява взимането на ежедневни решения, осигурява мигновена информация, там, където е най-нужна и то в реално време. Например, с интегрирането на модулите „Обединени комуникации“ и „BI” можем да постигнем следният сценарий:

В момента, в който клиент ни позвъни по телефона, на екрана се отваря автоматично досието му, в което се вижда журнал на последните взаимодействия с него – например телефонни разговори, имейли, поръчки и т.н. Също така, веднага се показва графика на продажбите към този клиент за последните 3 години, разделени например по типове продукти. Мигновената информация ни позволява много по-добре да обслужим съответния клиент, като можем да вземем решения в реално време, базирани както на последните комуникации, така и на дългосрочните взаимоотношения.

Оптимизация на „BI“ за работа с докосване
Системата вече има възможност да синхронизира всички задачи от работният процес със смартфоните на служителите. Поддържат се всички видове и марки съвременни смартфони, които имат вградени функции за календар и задачи. Когато на смартфона задачата бъде отбелязана като успешно извършена или бъдат добавени коментари, информацията за това се връща обратно в основната система. Цялата комуникация се извършва през Интернет и позволява прехвърляне и разпределение на задачи в реално време.

Нов модул „Ценообразуване“

Новият модул може да се използва за масово създаване и обработка на цени в търговските и производствените фирми. Модулът позволява едновременната обработка на няколко ценови листи, масово за много продукти. Има възможност да се задават очаквани маржове, процентни разлики между ценовите листи и др.

Ново вертикално решение „Дистрибуция“

Новото вертикално решение съдържа цялата функционалност, която е специфична за дистрибуторския бранш. Вложени са досегашните функционалности на „Цели на търговци“, както и новости от последната версия. Решението ще улесни управлението на търговските екипи, следенето на договорени продукти с ритейлъри, както и поставяне и следене на изпълнението на цели на търговци.

Напълно преработен баркод контрол

Новата версия 2013/1 позволява пълна автоматизация на контрола с баркод скенери. Проверяващите служители вече не е необходимо да работят с компютър, а могат да извършват всички действия по приемане и обработване на документи само с баркод четец. Тази функция оптимизира както тяхното време, така и времето за обработка на складовите наличности и в крайна сметка може да спести значителни ресурси на компанията. Подобрява се и се ускорява обслужването на клиентите, като едновременно с това се намаляват и грешките.

  Други новости във версия 2013/1

  • Нов модел на остойностяване и улеснена обработката на доставки
  • Поддръжка на Дистрибуционни канали
  • Поддръжка на Направления на фирми – както за собствени, така и за клиенти и доставчици Интегрирано с EDI
  • По-добра автоматизация на работата с партиди – улесняване на търговията с вериги, интеграция с бар-код контрол и др.

Повече за ERP.BG

ERP.BG ( И Ар Пи България ООД ) е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, хранително – вкусова промишленост, текстил, строителство и строителни материали, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В ERP.BG работят над 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора