Излезе версия 2014/1 на ERP системата EnterpriseOne

Новата версия 2014/1 на ERP системата EnterpriseOne отразява промените в Закона за ДДС и има функция за отчитане времето на екипа.

Дата:

Автор:

По-лесно споделяне на документи, поддръжка на HTML имейли, динамична система за сигурност на отделните документи, по-добра интеграция с Windows пароли и мулти-мониторен интерфейс са част от останалите по-важни новости в EnterpriseOne 2014/1

Българската софтуерна компания ERP.BG представи новата версия 2014/1 на своята ERP система EnterpriseOne. В нея са добавени много нови функционалности, а редица предишни са значително подобрени. Поставен е акцент върху по-ефективното време на служителите, по-лесното споделяне на фирмени документи и сигурността.

ОФИС ДЕЙНОСТИ И CRM

Модулът вече поддържа времеви карти (Timesheets) и само с натискането на един бутон в основния екран на EnterpriseOne може да се отчита изработеното време по дадена задача, да се следи нейното изпълнение и по този начин много по-добре да се контролира цялостната работа в дадена организация.

Чрез функцията „Автоматично намиране на свободно време“ диспечерите много по-лесно могат да преразпределят и пренасочват само с един клик на мишката свободното време на отделни или групи от служители за изпълнението на една или повече задачи. Модулът вече сам изчислява не само използваното време за дадена задача, но и процента на изпълнението й, като на базата на тези данни може по-точно да предвиди, кога тя ще бъде приключена.

Подобрена е и HTML функционалността на имейлите, които се изпращат направо чрез EnterpriseOne. Служителите вече могат да персонализират подписите си и разполагат с много по-голям избор за форматиране, оцветяване и др. Само с един клик, всеки служител може да изпраща и линк за споделяне на даден документ от системата на свой колега или негово PDF копие към външни лица, като това се приема за отпечатване и системата за сигурност автоматично проверява, дали той има права за това.

СИГУРНОСТ

Ключово място в новата версия заема модулът „Конфигурируема система за динамична сигурност“. Той е изграден като разширение на текущата система за сигурност на EnterpriseOne и се комбинира с нея при определяне на правата за достъп. Създаден е така че да не забавя работата на ERP системата дори при огромни размери на базите данни.

Сигурността е подсилена и с възможността новата версия да бъде конфигурирана така че задължително да изисква от потребителите да задават само достатъчно сложи пароли, с което да намалят възможността за неоторизиран достъп до фирмените си профили до минимум, когато работят през Интернет.

Обратното – в защитен Windows Domain собствената система за оторизация на EnterpriseOne 2014/1 може да бъде изключена и паролите да се проверяват изцяло от Windows сървъра при логване на служителя на клиентската му машина, като така не се налага въвеждането на няколко пароли за достъп.

Новата версия вече позволява и автоматичното създаване и поддържане на групи за достъп до различните ресурси на системата за всички администратори и видове потребители. В предишните версии, това можеше да се прави само на ръка.

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

Във връзка с новостите в Закона за ДДС за 2014 г. в този модул е интегриран и режим на касова отчетност. След като отрази в досието на всяка фирма регистрацията за „касова отчетност“, системата записва в дневника по ДДС всички действия по дадена фактура – дата на издаване, дата на получаване, плащания по нея и др. Тези записи помагат да се извърши признаване на ДДС чак при плащане на фактурата, а не още при издаването й.

Промените за новите типове сделки в ЗДДС във версия 2014/1 са добавени в менюто за избор на „Тип сделка“. Те се документират автоматично в нови колони в дневниците по ДДС. Сред другите промени в този модул са добавените нови справки „Задължения към доставчици“ и „Плащания от клиенти“, както и функция за следене на началото на изискуемостта на плащанията при дългосрочни вземания, задължения на вноски и др.

ПРОДАЖБИ, POS и BUSINESS INTELLIGENCE

В този модул вече могат да се създават обобщени фактури за много поръчки – особено функционално за дневни отчети на POS терминали. Бонусните програми пък могат да се задават директно за цели групи, а не само за отделни продукти. Кубовете за бизнес изследване в тази версия поддържат сечения на данните, което позволява продажбите и финансите да се изследват на база потребителски характеристики.

ЛОГИСТИКА И ПРОИЗВОДСТВО

Навсякъде в логистичната и производствената подсистема серийните номера вече се поддържат паралелно с партидните номера. При получаването на стока автоматично може да се генерира документ при разлики в количествата. Така операторът може да реши дали да изиска доснабдяване или да приеме доставката за окончателна.

ОБЩИ ПРОМЕНИ

Сред общите промени на версия 2014/1 е новият мулти – мониторен интерфейс, който позволява работа на няколко монитора. Тази функция е основно за диспечери, планировчици, началници смени, ръководители на екипи и други роли, на които се налага да следят много и различна информация едновременно. Въведен и нов изцяло режим за работа с чувствителни на докосване екрани на таблети и други устройства.

Повече за ERP.BG

ERP.BG (И Ар Пи България ООД) е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, хранително – вкусова промишленост, текстил, строителство и строителни материали, транспортна дейност и реклама. В ERP.BG работят над 20 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора