Алое Ко намалява цената на своята ERP система EnterpriseOne

През последните месеци решенията за управление на бизнеса са се превърнали от лукс в общодостъпна технология, от която може да се възползва всяка компания.

Дата:

Автор:

Българската софтуерна компания Алое Ко обяви, че намалява цената на лицензите за своята ERP система EnterpriseOne (https://erp.bg/) с 20 процента. Промяната в цената важи от 1 декември и е безсрочна. Тя обхваща също CRM системата EnterpriseOne CRM, както и мобилното решение MobileSeller.

„Анализите на пазара ни показват, че в момента има значителен брой фирми, които се нуждаят от ERP система, но просто не могат да си я позволят. Техните мениджъри са наясно, че подобна система може да им помогне да оцелеят в условията на намален обем на продажбите и по-малки маржове, но все пак не могат да отделят нужните средства. Европейските програми се задействат много бавно, кандидатстването е относително трудно и остава възможността за закупуване със собствени средства. Затова ние ще намалим трайно цената на разработената от нас ERP система EnterpriseOne, като по този начин ще дадем възможност на тези фирми да се сдобият с модерна информационна система и да повишат конкурентоспособността си“ – посочва Иван Аржентински, управител на Алое Ко – „ERP носи чиста ефективност. В момента всички имат нужда от такива системи и ние ще им ги доставим на цената, която фирмите могат да си позволят.“

Според мениджъра на Алое Ко, една от основните тенденции, които наблюдаваме през отиващата си 2009 г. в сегмента на ERP системите, е превръщането на този клас бизнес технологии от своеобразен лукс във все по-достъпни решения, от които вече могат да се възползват дори малките и средни фирми. „Зрелостта на технологията позволява все по-бързо и по-лесно приложение, което обуславя намаляването на цените и превръщането на ERP системите в масови продукти. Това е процес, през който преминава всяка технология – в началото се използва предимно от ентусиасти и постепенно, развивайки се става по-масова.

Успоредно с намаляването на цената Алое Ко продължава да предлага и схеми за разсрочено плащане, насочени към фирми, които имат нужда от ERP система, но нямат необходимия бюджет. При този вариант компаниите започват да печелят веднага от предимствата на технологията, но плащат за нея на малки месечни вноски, без да натоварват разходите си.

Повече за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Версията EnterpriseOne Small Business Edition е съобразена с нуждите на една малка или средна компания и работи върху безплатно издание на SQL Server 2005 – Express или върху Workgroup. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

За автора