Модул за обединени комуникации ще заработи в новата версия 3.0 на системата за управление на бизнеса EnterpriseOne

С пускането на новата версия, ERP решението ще е сред първите у нас с вградена unified communications функционалност. Така служителите ще могат да се обаждат на контрагенти с едно кликване на имената им в системата, както и при входящо позвъняване да получават автоматично на екрана си информация за обаждащия се.

Дата:

Автор:

Новата версия 3.0 на системата за управление на бизнеса EnterpriseOne ще разполага със собствен модул за обединени комуникации (unified communications), съобщи българската софтуерна компания Алое Ко, която разработва решението. Очаква се версия 3.0 на EnterpriseOne да бъде на пазара през май 2012 година. Тя ще е сред първите ERP (Enterprise Resource Planning) системи, разполагащи с вградени функционалности за интеграция с офисната телефонна централа. По този начин системата ще позволи цялата комуникация с клиентите (телефонни разговори, електронна поща) да се инициира и да се управлява от едно място, както и да се архивира, за да бъде достъпна във всеки момент.

На практика новата версия ще обедини всички видове бизнес комуникации – електронна поща, Voice over Internet Protocol (пренос на глас през Интернет), както и синхронизация с най-популярните мобилни платформи. Това ще позволи офисните комуникации да се управляват много по-лесно и да бъдат интегрирани в различни приложения и бизнес процеси, а комуникацията между клиентите и всеки отделен търговец да бъде достъпна за целия търговски екип по всяко време.

Благодарение на новия модул, служителите, използващи EnterpriseOne 3.0 ще могат да инициират обаждане към партньори или контрагенти чрез обикновено кликване върху техните имена в системата. При обаждане от страна на клиент или партньор пък, системата ще може да разпознава неговия номер и автоматично да извежда на екрана на компютъра неговото досие, с информация за предишните телефонни разговори, за покупките, които е направил и др. Офисната телефонна централа също ще може да получава информация от ERP системата и при всяко входящо обаждане на дисплея на телефона ще може да се изписва информация за клиента (например неговите имена, фирма или ако обаждането е до търговец – информация за това колко пари дължи клиентът).

„Гласовите комуникации по Интернет отдавна са доказали своя потенциал да спестяват разходи и да оптимизират времето на екипите. Затова според мен е крайно време гласът да бъде интегриран още по-ефективно в бизнес процесите и да бъде използван в самите софтуерни решения от клас ERP. Някои от тези функции отдавна са интегрирани в CRM – системите, но за ERP софтуера това определено е нововъведение, което на практика предоставя на всяка малка или средна фирма цялата функционалност на един голям колцентър. Ние се стремим да превърнем създадената от нас система EnterpriseOne в едно от най-иновативните ERP решения в България и включването на модул за обединени комуникации е стъпка от тази наша политика. Убедени сме, че навлизането на ERP системи с телеком функционалности тепърва предстои у нас и се радвам, че с версия 3.0 на EnterpriseOne ние ще бъдем добре позиционирани в този нов подсегмент“ – заяви Иван Аржентински, управител на Алое Ко.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора