ERP системата „EnterpriseOne” вече се изучава в УНСС

Петдесет студенти от специалност „Икономика и управление на съобщенията“ получиха възможност да работят и да взимат бизнес решения, като част от програмата на софтуерна компания „Алое Ко“ ООД за партньорство с университетите…

Дата:

Автор:

През есенния семестър на учебната 2010/2011 г. студентите от специалност „Икономика и управление на съобщенията“ в Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС) за първи път получиха възможност да използват в обучението си истинска ERP (Enterprise Resource Planning) система. Над петдесет студенти от чевтърти курс вече работят със системата „EnterpriseOne“ на българската софтуерна компания „Алое Ко“ в своите занятия по предмета „Маркетинг в съобщенията“. Предоставянето на продукта позволи студентите да взимат бизнес решения за свободно ползване за целите на обучението по икономика е от особена важност, предвид нарастващото значение на системите от клас ERP за бизнеса и повсеместното им внедряване в българските предприятия. Предстои в бъдеще часовете за самостоятелна работа на студентите с EnterpriseOne да бъдат увеличени, а след два семестъра занимания с продукта от катедра „Информационни технологии и комуникации“ се предвижда да проведат тест за нивото на неговото усвояване.

Партньорството на УНСС и фирма Алое Ко е част от мащабна програма на софтуерната компания за сътрудничество с образователните институции у нас, в рамките на която тя вече три години си партнира с български университети. Нейният екип не само е предоставил на УНСС лицензи за ERP системата, а е участвал в изграждането на необходимата инфраструктура и е реализирал цялостната програма на обучение.

Предимствата от партньорството са многобройни – студентите за първи път имат досег с реално работещо ERP система и могат да се запознаят в цялост с начина, по който този клас системи управляват бизнеса. До този момент практическите упражнения са включвали единствено запознаване със счетоводни програми и други продукти с ограничен обхват, но с широкото навлизане на ERP системите в редица браншове нараства нуждата от досег с тях в образованието по икономика.

Партньорството с „Алое Ко“ позволява на студентите да изучат и прилагат този тип сложни софтуерни системи още по време на своето следване, вместо това да се случва когато започнат работа в някоя компания. В този смисъл инициативата спестява време на бизнеса, тъй като бъдещите кадри са много по-подготвени за начина на работа в организациите и няма да се налага да бъдат обучавани с дни и седмици. Те ще бъдат много по-добре подготвени и при стартирането на проекти за внедряване на нова ERP система в компаниите им, а днес сред най-значимите фактори за неуспеха на подобни проекти често е именно бавното свикване и приемане на промяната от страна на служителите. За УНСС партньорството създава конкурентно предимство, позволявайки на университета да подготвя много по-добре студентите си за реалните условия на работа в компаниите. Не е без значение и фактът, че студентите ще се научат да разграничават коя система е ERP и няма да бъдат подвеждани в бъдеще от продукти, които представляват по същество счетоводни и складови програми, но си присвояват това наименование.

„Ефектът от подобни обучения е огромен, защото ние вече сме в информационното общество, програмните продукти за управление на бизнеса се развиват много бързо, а студентите ни все още нямат практическа подготовка и не могат да работят с такива системи. Предоставянето на реална ERP система на УНСС от „Алое Ко“ и сериозните усилия, които Наталия Футекова положи за адаптирането на решението за нуждите на нашите студенти ще позволят те да навлязат много по-добре в реалните условия на правене на бизнес и да получат възможно най-добрата практическа подготовка в България. В тази връзка бих искал да изкажа специални благодарности на „Алое Ко“ за реализираното партньорство“ – сподели доц. д-р инж. Иван Брешков, който е лектор по дисциплината.

Според него динамиката, с която се развива информационното общество, променя много бързо системите за управление на бизнеса и те ще предоставят все по-пълна картина на процесите, протичащи в предприятията, включително и прогнози за тяхното бъдещо развитие. „Това означава, че в бъдеще фирмите и екипите, които не са достатъчно подготвени за този аспект от организация на бизнес процесите, ще бъдат застрашени от отпадане от пазара, а отделните служители, които нямат познания за работа с ERP, няма да бъдат конкурентни на пазара на труда“ – добави доц. д-р инж. Иван Брешков.

Повече за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Версията EnterpriseOne Small Business Edition е съобразена с нуждите на една малка или средна компания и работи върху безплатно издание на SQL Server 2008 – Express или върху Workgroup. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 16 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива продукти. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора