ERP като платформа за бизнеса

Дата:

Автор:

Анастас Шопов – Мениджър бизнес развитие в erp.bg

ERP системите се считат за най-високия клас програмно осигуряване. В България подобен род системи използват 5-15% от фирмите. Една от основните отличителни черти на ERP е силно застъпените възможности за единно планиране на цялата фирма и контрол на изпълнението. Планирането на ресурсите – материални, дълготрайни, времеви, човешки, финансови и други, има изключително голямо значение за корпорациите, както и за малките и средни предприятия.

Системите от ERP клас обикновено са много обемисти, тъй като те не само обслужват всички отдели на фирмата, но и навлизат в големи подробности в работата на всеки отдел. Внедряването на ERP често отнема много време, тъй като изисква както сериозно изчистване както на бизнес моделите, така и пълно детайлизиране на потоците от информация. Поради тези изисквания внедряването на такава система има благотворно влияниe върху организацията като цяло. Цената им може да варира от трицифрена сума месечно (при SaaS модела), до стотици хиляди и дори милиони лева.

Днес можем да говорим за ERP не просто като система, а като платформа. Кампанията ни предлага продукта EnterpriseOne®, който е съвременно ERP решение, покриващо всички изисквания и нужди, свързани с интегрираното и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси. Платформата представлява едно цялостно бизнес решение, което не се нуждае от скъпи и сложни интеграции с други платформи, а е от типа „всичко-в-едно“, включващо в себе си цялата необходима функционалност в единен интерфейс.

ERP платформи вече се предлагат и по модела SaaS (софтуер като услуга), който се внедрява значително по-бързо, лесно и гарантира по-високо ниво на сигурност и надежност. Облачният модел на работа осигурява на потребителите 24-часов достъп до фирмените информационни ресурси, седем дни в седмицата, при това от всяка точка, свързана с Интернет. Друго важно предимство е спестяването на разходи за сървър, сървърна операционна система, база данни, мрежова инфраструктура и администриране. Това, което прави ERP изключително ценно за всеки бизнес е и възможността за разработване и свързване с различни приложения, които да допълват основното решение. Свързаните системи работят в реално време на един сървър с обща база данни, съхранявайки цялата входяща информация в ERP.

ERP включват в себе си и така наречените „обединени комуникации“, представляващи набор от технологии, които автоматизират и обединяват комуникациите между хората и използваните устройства в общ набор от знания. Те оптимизират бизнес процесите във фирмата и премахват зависимостта от физическото присъствие на служителите в офиса. Освен това много от този тип решения разполагат с мултитъч интерфейс, който позволява на потребителите да използват пълноценно решението през таблети и смартфони.

ERP е ключовия елемент от всяка модерна корпоративна инфраструктура. Този клас бизнес софтуер възниква с фокус върху производствените предприятия, но днес се използва също и в търговските и дистрибуторски фирми, банките и финансовите организации, телекомуникациите и много други икономически сектори. ERP води до качествена оптимизация и автоматизация на процесите за всеки бизнес, замествайки до голяма степен човешкия ресурс в рутинните дейности, като по този начин им позволява да работят по-фокусирано и целево за нуждите на компанията.

По статията работи Анастас Шопов – мениджър бизнес развитие в erp.bg

За автора