ERP.BG стана пълноправен член на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

Дата:

Автор:

Българската софтуерна фирма ERP.BG стана пълноправен член на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е създадена през 2001 година. Асоциацията е колективен представител на повече от 50 софтуерни фирми – пълноправни членове и 60 асоциирани членове, сред които висши учебни заведения, фондации, фондове за рисков капитал и др. Основните цели на БАСКОМ са да популяризира българската софтуерна индустрия, да развива професионализма и конкурентността на сектора, да работи за подобряване на образователната система и да участва активно в изграждане и осъществяване на политики за ефективни ИТ инвестиции в полза на цялото общество. Сред членовете на БАСКОМ има разпознаваеми имена в световен мащаб в сфери като мобилните приложения, бизнес софтуера, семантичните технологии и др. Устойчива тенденция през последните години е нарастването на дела на членовете, разработващи собствени софтуерни продукти. Тенденция, в която се вписва и ERP.BG със своята система за управление на бизнеса EnterpriseOne.

„БАСКОМ е най-динамичната и най-влиятелната технологична организация у нас. Причината да се присъединим към нея е, че тя адресира в най-голяма степен проблеми, които и ние припознаваме като свои – липсата на достатъчно квалифицирани кадри, нуждата от реформата в образователната система, както и разпознаваемостта на българските софтуерни компании на международния пазар. Надяваме се, че с включването си ще спомогнем за решаването на тези проблеми, както и че ще получим нови възможности за развитие на бизнеса ни в международен план. ERP.BG от години развива собствени образователни инициативи и партньорски взаимоотношения с български университети. Затова съм убеден, че членството ни в БАСКОМ ще бъде от полза както за нас, така и за асоциацията“ – сподели Иван Аржентински, управляващ партньор в ERP.BG.

Повече за ERP.BG

ERP.BG (И Ар Пи България ООД) е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, хранително – вкусова промишленост, текстил, строителство и строителни материали, транспортна дейност и финансови услуги. В ERP.BG работят над 25 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора