2015 идва с най-голямото обновление на EnterpriseOne ERP

Двойно инвестираното програмно време в разработката на нови версии на EnterpriseOne ERP през 2014 г. спрямо предходната 2013 г. доведе до най-голямото обновление на EnterpriseOne ERP. Версия 2015 включва много нови функционалности и уникални предимства, от които нашите клиенти ще могат да се възползват.

Дата:

Автор:

Ключови новости

 • Нова главна подсистема „Проекти(BETA)
 • Официално пускане на Retail решение
 • Възможност за създаване на Онлайн Уеб Каталози
 • Първа версия на EnterpriseOne Base Library за публичен достъп
 • Ново Android приложение за мобилни продажби
 • Оптимизация за създаване на съдържание на таблет
 • Улеснено внедряване и поддръжка чрез вграждане на TeamViewer Quick Support директно в менюто на EnterpriseOne

Нова главна подсистема „Проекти“

Новата главна подсистема „ПРОЕКТИ“ представлява първи етап от общ план за развитие на функционалности за управление на проекти в EnterpriseOne. Подсистемата е все още в (BETA) вариант, което означава, че не са реализирани всички функционалности по начинът, по който ще бъдат реализирани в окончателната версия. Въпреки това, системата е използваема за бюджетиране, планиране и изпълнение на проекти. Създаването на новата главна подсистема е и индикация за важността, която се отдава на тази област.

Новата подсистема предизвиква и бурно развитие на традиционните функционалности за планиране на задачи, върху които тя се базира. Задачите вече могат да се планират автоматично, съобразявайки се с календарите на множество свързани участници  и ресурси.

Новата подсистема оказва влияние и на счетоводни, логистични и даже производствени функционалности, които също се развиват в синхрон с развитието й.

В бъдеще, подсистемата ще се развива активно, като ще се добавят нови функционалности и ще се оптимизират съществуващите.

Изцяло обновено решение за Retail

С версия 2015 EnterpriseOne вече разполага с пълноценно решение за ритейл, с вграден POS (Point of Sale) модул, възможност за интегриране на множество магазини в реално време, директна интеграция с модул за Business Intelligence (бизнес анализи), както и създаване на бонусни програми, промоционални пакети и др. Поддържа се много широк спектър фискални устройства, както и възможност за комбинирани плащания. POS модулът отговаря на всички изисквания на модерните компании за търговия на дребно. Добавен е изцяло нов интерфейс за работа с баркод устройства, който позволява стартирането на разнообразни команди на системата от самият баркод четец, посредством специални баркод етикети, без докосване на клавиатурата. Модулът поддържа и възможност за управление от сензорен екран, без клавиатура, както и продуктови варианти за цветове, размери и стилове.

Улесняване на външните разработчици – Base Library за публичен достъп

Base Library е предназначена за използване от външни разработчици на приложения към EnterpriseOne. Библиотеката позволява създаване на приложения за различни платформи, включително Android, iOS, web приложения и др.

Android Mobile Seller – ново приложение за мобилни продажби

Новото приложение работи в средата на операционната система „Android”. Това го прави използваемо на широк кръг от хардуерни устройства с ниски цени. Приложението заменя вече остаряващото приложение Mobile Seller, работещо под управлението на Windows Mobile. Клиентите на Mobile Seller за WM ще могат безплатно да се прехвърлят към Android Mobile Seller.

 • Създаване на документи за директна продажба или поръчки
 • Поддръжка на неограничен брой продукти
 • Запаметяване на специални цени за различните клиенти
 • Задаване на промоционални цени за период
 • Задаване на отстъпки за клиенти по стокови групи
 • Задаване на отстъпки за количество
 • Автоматична транслитерация между български и английски
 • Отпечатване на документите на мобилен принтер
 • Издаване на нова фактура
 • Работа в реално време с EntepriseOne

Възможност за създаване уеб каталози

С версия 2015 EnterpriseOne вече разполага с вградена поддръжка на продуктови каталози. Приложението позволява интеграция на системата за управление на бизнеса EnterpriseOne с онлайн магазини и премахва нуждата от тяхната администрация. Сега всяка фирма-доставчик може да създаде своя уеб страница, която да показва наличните продукти онлайн.

 • Готов онлайн уеб каталог, използващ данни от системата в реално време
 • Дефиниране на Продуктови каталози директно от системата
 • Възможност за настройване на визуалните характеристики на уеб каталозите директно от системата
 • Сравняване на продукти

Оптимизация за създаване на съдържание на таблети

Сериозно подобрение на възможностите за създаване на съдържание на таблети. С версия 2015 EnterpriseOne преобръща представата за използване на таблета само като устройство за консумиране на съдържание. Тристепенната “touch” оптимизация на EnterpriseOne превръща таблетите в пълноценни устройства за създаване на разнообразна корпоративна информация. Така фирмите не само могат да проверяват календара си, да гледат отчети и анализи, а и да изготвят нови документи като оферти и договори още докато са при клиента.

 • Ново меню, достъпно от главният екран, позволяващо директна смяна на сложността на интерфейса и типа на устройството: обикновен монитор, сензорен монитор или таблет.
 • Нов панел „Тъчпад“, достъпен във всички форми, позволяващ лесно въвеждане на числа на устройства със сензорни екрани

Други новости във версия 2015

 • Изцяло нов интерфейс за работа с бар-кодове
 • Изцяло преработен модул за свързване с телефонни централи, съобразено с несигурни Интернет връзки
 • Категоризиране на цените на типове цени, които се използват за допълнителна систематизация и приоритизация при използване на множество цени
 • Забрана за продажба под минимална цена
 • Поддръжка на Продуктови Варианти
 • Подобрена работа със Серийни Номера
 • Разделение на продукти и продуктови групи по собствени фирми
 • Йерархично филтриране на потребителските характеристики
 • История на промените за номенклатури
 • Прикачване на файлове към номенклатури
 • Нов куб в Business Intelligence – Цели на търговци
 • Справка „Планирани Наличности“, позволяваща по-добър контрол на материалното планиране
 • Наследяване на характеристиките на изделие от неговите основни материали
 • Възможност за задаване на валидност на цените по филиали
 • Сървърът събира статистика за причините за различни типове забавяния, която може да помогне за по-добро оптимизиране на работата на всяка инсталация
 • Групиране по „Седмица от годината“ и „Седмица от месеца“ във всички навигатори
 • Възможност за задаване на стандартна себестойност на час на операциите и ресурсите в Производство
 • Задаване на „изключващи“ условия за генерация в документните маршрути

Повече за ERP.BG

ERP.BG ( И Ар Пи България ООД ) е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, хранително – вкусова промишленост, текстил, строителство и строителни материали, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В ERP.BG работят над 20 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора