Методическо ръководство по бизнес софтуер за студенти излезе от печат с подкрепата на ERP.BG

Дата:

Автор:

Методическо ръководство, запознаващо студентите с основни принципи за работа с ERP (Enterprise Resource Planning) системите и другите класове бизнес софтуер, излезе от печат преди броени дни. Негов автор е д-р Наталия Футекова – университетски преподавател и управляващ съдружник на една от водещите фирми за разработка на бизнес софтуер у нас – ERP.BG.
Ръководството балансира между утвърдени теоретични постановки, практически примери и бизнес казуси. Включените в него примери и упражнения са пресъздадени в ERP системата EnterpriseOne и имат за цел студентите да придобият сериозни практически знания, докосвайки се до реално ERP решение.

Подобно учебно помагало е изключително необходимо на студентите, тъй като е пряко свързано с учебната програма на специалностите, изучаващи бизнес софтуер, а в момента липсват учебни материали по темата. Системите за управление на бизнеса стават все по-важен фактор за конкурентоспособността на всяко предприятие и за студентите скоро ще е от ключово значение да се запознаят с тях, с оглед бъдещата им по-успешна реализация. Освен това в ръководството са включени много примери, които показват как трябва да се внедрява ERP система за управление на бизнес процеси“ – коментира д-р Наталия Футекова.

Припомняме, че тя е създател на ERP Academy и на първата по рода си магистърската програма „Бизнес анализ и ERP системи“, съвместно с Висшето Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ). Новата магистратура е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса и има за цел да подготви студентите за кариера в тази икономическа сфера, в която заплатите са много над средните за страната.

Повече за ERP.BG

ERP.BG (И Ар Пи България ООД) е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса от клас ERP, с над 19-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, хранително ¨C вкусова промишленост, текстил, строителство и строителни материали, транспортна дейност и реклама. В ERP.BG работят над 20 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора