Търговските фирми получават повишена гъвкавост в процеса на формиране на цени

ERP.BG представи модул „Ценообразуване“ на своята система за управление на бизнеса EnterpriseOne. Новият модул e част от подсистемaта „Продажби“ в бизнес софтуерния продукт и е особено подходящ за търговски фирми от всякакъв тип. Инструментът се използва за гъвкаво създаване и обработка на цени в търговските и производствени компании.

Дата:

Автор:

Модул “Ценообразуване” позволява автоматично изчисляване на цени по зададена формула, индивидуален метод на ценообразуване за всяка продуктова група поотделно, както и предварително залагане на разходите за придобиване на продукта и планираната печалба.

Модулът позволява едновременната обработка на няколко ценови листи, масово за много продукти, предварително залагане на покупната ценова листа и разходите за придобиването на продукта, както и на желаните печалби. Освен това той има възможност за задаване на видове разходи за придобиване и маржове. Друго предимство е, че новият модул „Ценообразуване“ поддържа процентно формиране на нови ценови листи на база стандартна себестойност на продукта плюс процента на желания марж. Благодарение на него EnterpriseOne може автоматично да изчислява цени на продукти, по предварително зададена формула.

Модулът позволява и залагане на индивидуален „Метод на ценообразуване“ за всяка продуктова група поотделно. Процесът по определяне на цени става изключително гъвкав и дава свобода за множество настройки. Може да бъде настроен например начинът на формиране на продажната цена, в зависимост от политиката на фирмата. Освен това всяка ценова листа в компанията може да се управлява индивидуално, а мениджърите могат непосредствено да сравняват текущо действащата цена с новата цена, получена от ценообразуването.

„Новите възможности на модул „Ценообразуване“ в нашата ERP система увеличават значително гъвкавостта на търговските и производствените фирми, позволявайки им да отговарят много по-бързо на промените на пазара. Досегашният ни опит от проекти в сегмента на търговията показва, че фирмите имат нужда от такива функционалности и затова ние ги включихме в развиваната от нас система за управление на бизнеса“ – заяви Иван Аржентински, управител на ERP.BG.

Повече за ERP.BG

ERP.BG ( И Ар Пи България ООД ) е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 20-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, хранително – вкусова промишленост, текстил, строителство и строителни материали, хотелиерство, транспортна дейност и реклама. В ERP.BG работят над 20 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора