Стопанската академия в Свищов и ERP.BG сключиха меморандум за сътрудничество

Двете организации сключиха партньорство с цел актуализиране обучението на студентите в съответствие с потребностите на бизнеса.

Дата:

Автор:

Българската софтуерна фирма ERP.BG и Стопанска академия “Д. А. Ценов”, гр. Свищов сключиха меморандум за партньорство. Двете организации обединиха усилия с цел да актуализират уменията и знанията на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда от нови професионалисти. Стартиралата инициатива цели да разкрие нови възможности и перспективи за професионална реализация пред младите хора и да преодолее тенденцията на увеличаващата се младежка безработица.

„Стопанската академия в Свищов е една от най-динамичните и авторитетни образователно-научни институции в областта на икономиката у нас. Свързва ни споделеното убеждение, че при съвременните динамично променящи се бизнес реалности, единствено теоретичните знания вече не са достатъчни за създаването на достатъчно мотивирани и можещи кадри. Нашият екип има сериозен опит и експертиза в някои от най-иновативните сфери на бизнеса и съм убедена, че може да добави стойност в подготовката на младите хора. Надяваме се, че заедно ще допринесем за преодоляването на проблеми, които припознаваме като свои – липсата на достатъчно квалифицирани кадри и нуждата от разпознаваемост на българските софтуерни компании на международния пазар” – сподели Наталия Футекова, управляващ партньор в ERP.BG и университетски преподавател.

В рамките на партньорството между Стопанска академия “Д. А. Ценов” и ERP.BG ще бъдат открити нови курсове, ще се въведат семинари, участия в майсторски класове, консултации и други образователни инициативи. Първата лекция, посветена на ERP технологиите, се проведе на 09 април и предизвика силен интерес от страна на студентите в Свищовския университет. Партньорството се осъществява по проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА “Д. А. Ценов” Свищов”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

Повече за ERP.BG

ERP.BG (И Ар Пи България ООД) е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, хранително – вкусова промишленост, текстил, строителство и строителни материали, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В ERP.BG работят над 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора