ERP.BG с дарение за Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

ERP.BG подпомага университета чрез партньорската си програма и лиценз за EnterpriseOne®

Дата:

Автор:

Една от най-големите софтуерни компании в България направи дарение на Факултета по икономически и социални науки в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив. Чрез него ERP.BG продължава традицията да подпомага образованието на млади икономисти и  IT специалисти в България.

ERP.BG ще подкрепи висшето учебно заведение, което стартира нова магистърска програма „Икономическо моделиране и бизнес анализ“  с всички ресурси, в рамките на партньорска програма, разработена за учебните заведения, която включва развита цялостна методология за обучение на преподаватели и студенти, безплатни лицензи за ERP системата EnterpriseOne®, настроена база данни с примери от практиката, учебни материали и упражнения, участие в обучителния процес посредством изнасяне на лекции, провеждане на майсторски  класове, водене на семинарни занятия и консултации.

„ERP.BG отдавна има мащабна стратегия за сътрудничество с образователни институции . Идеята ни е да разпространим ERP знанието не само в софийските университети, а из цялата страна. Подкрепяйки университетите, всъщност ние правим дългосрочна инвестиция за развитието на ERP бранша“, казва доц. д-р Наталия Футекова – управляваш съдружник на ERP.BG и основател на ERP Academy.

През тази година във ФИСН на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” ще стартира магистърска програма „Икономическо моделиране и бизнес анализ“, в която студентите ще придобият познания в области като управление на операциите, компютърно моделиране и прогнозиране на икономически процеси, ERP и CRM системи, приложен анализ на икономически данни, бизнес интелигентни платформи, извличане на знания от данни (Data Mining) и други.

През май представители на ERP.BG като част от ERP Academy посетиха ПУ „Паисий Хилендарски“ с безплатна лекция на тема „Запознаване с ERP, BI и CRM”. Това бе поредното събитие в страната, което се организира от водещи експерти с цел да разпространи знанието за бизнес софтуера сред максимално голям брой хора.

За автора