Нужна ли ми е надеждността на дейта център?

Дата:

Автор:

ХОСТНАТА ERP СИСТЕМА

„Нашите данни са ни много важни, затова трябва да стоят тук!“ – каза мениджърът и от погледа му трябваше да се разбере, че сме ги подценили като фирма, щом им предлагаме хостинг в център за данни.

Ето някои от най-важните предимства на използването на ERP система, хостната в център за данни:

СИГУРНОСТ

Статистиката показва, че най-честата причина за пробив в сигурността на информацията е посредством съдействие от вътрешно лице.

1. Кой има достъп до основната база данни?

При локално съхранение на информацията:

Системният администратор, ИТ мениджърът, външната фирма за обслужване на техниката. В зависимост от организацията, често пъти и други лица. Всички те могат:

* Непредумишлено да повредят сървърния хардуер или софтуер

* Да направят копие на цялата база данни и да го изнесат

* Да повредят базата данни

* Да видят записи, до които през средствата на системата не биха имали достъп

При съхранение в център за данни:

Физически достъп до сървърите в даден момент има само 1 оторизирано лице + 1 запасно лице. Логически достъп имат още две допълнителни лица.

Хора от фирмата – служители НЯМАТ достъп до базите данни.

2. Каква е възможността за хакерска атака?

Защитеността на фирмените Интранет мрежи често е в пъти по-слаба от тази на центровете за данни, където се инвестира сериозно в техника и мониторинг.

НАДЕЖДНОСТ

Статистиката показва, че фирма, останала БЕЗ достъп до информационната си система в продължение само на 10 работни дни, ще фалира до една година с 93% вероятност.

Предполагам, че тази статистика включва и факта, че фирма, която нехае до такава степен за информационната си система, така или иначе има вероятност да фалира. Статистиката е за западни фирми, в западната високо-конкурентна среда, но постепенно това започва да важи и за българските условия.

1. Проблеми при загубване на достъп до информационната система. Класификация на загубите, според загубеното време:

1.1. До 1 минута – Възможност за загуби на онлайн поръчки. Минимални загуби при вътрешните потребители, само причинено неудобство.

1.2. До 5 минути – риск от загуба на конкретни сделки от мобилни търговци, онлайн поръчки.

1.3. До 30 минути – риск от загуба на конкретни сделки, забравяне на срещи и задачи, дезорганизация.

1.4.  До 3 часа – сериозна опасност от загуби на конкретни продажби и дезорганизация.

1.5. До 1 ден – общо-фирмено събитие, което може да има отзвук и сред клиентите.

1.6. До 3 дни – сериозно събитие, което почти сигурно ще даде отражение на имиджа на фирмата.

1.7. До 10 дни – сериозен срив в имиджа и оборота на фирмата, опасност от фалит.

1.8. Над 10 дни – статистиката показва 93% фалит в срок от 1 година.

* Източници: National Archives & Records Administration in Washington; Richmond House Group; Gartner Group; Carbonite

2. Видове аварии

2.0. Спиране на тока

ФИРМА: UPS, до 1 час автономност.

ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ: Генератори, които позволяват 3 дни автономност.

2.01. Загуба на Интернет

ФИРМА: Загуба на връзка, докато проблемът не се оправи от Интернет доставчика

Реакция: 1-3 часа.

ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ: Наличие на запасна връзка.

Реакция: 0 минути.

2.1. Срив на твърд диск

ФИРМА, ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ: И фирмите и дейта центровете поддържат огледални копия на твърдите дискове.

Реакция: 0 минути

(автоматично се поема смяната от запасен диск).

Разликата е след това.

2.1.1. При липса на надеждна система за известяване, администраторът на фирмата може и да не разбере за проблема. Имали сме случай фирма, използваща огледални дискове 7 месеца да не разбере, че е имала изгорял основен диск.

2.1.2. Даже и да приемем, че системният администратор на фирмата поръча и смени съответния диск бързо, при центъра за данни има тройно запасяване. Това означава, че ако през времето до подмяната на диска възникне ВТОРИ срив на диск, при центъра за данни няма проблем, докато при фирмата това ще доведе до тотална загуба на текущата база данни.

ФИРМА: Реакция: 1-2 дни, риск от загубване на базата през това време.

2.1.3. При център за данни има още едно, четворно запасяване – при повреда на диск, винаги има предварително закупен диск, който автоматично поема ролята на повреден диск. Това означава, че времето до подмяна на повреден диск е свързано само с времето за копиране на данните на новият диск.

ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ: Реакция: около 1 час, без риск от загубване на базата през това време.

2.2. Хардуерен срив на основен компонент на сървъра (дъно, захранване и т.н.)

ФИРМА: Системният администратор поръчва замяна на дефектния компонент във фирмата производител на сървъра. При спешна реакция от тяхна страна, ремонтът обикновено отнема 1-3 дни.

Реакция: 1-3 дни

ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ: Обработката се прехвърля на подготвен запасен сървър с почти същите параметри като основният, който има постоянно активно копие на данните и се активира автоматично или (при нужда) много лесно ръчно – само със стартиране.

Реакция: 0-30 минути

(в зависимост от това дали има нужда от ръчна намеса или обработката се прехвърли автоматично)

2.3. Пожар на помещението, в което са разположени основният, запасният и бекъп сървърите

ФИРМА: В случай, че не се прави регионален бекъп на друга физическа локация, има риск от пълно загубване на данните. Възстановяването от регионален бекъп обикновено не е тренирано. Необходимо е спешно закупуване на нова техника.

Реакция: 2 – 5 дни. Риск от тотална загуба, в случай, че не се прави регионален бекъп.

ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ:

2.3.1. Рискът от пожар е минимизиран и помещенията имат автоматични системи за гасене на пожар.

2.3.2. Данните присъстват в регионален бекъп, който има бърза връзка до дейта центъра. Има подготвен запасен сървър с намалени възможности.

Реакция: 1 ден, минимален риск от унищожителен пожар в център за данни.

2.4. Кражба на сървърните системи. Същото като при пожар. При центъра за данни охраната е изключително засилена.

2.5. Силно земетресение (или попадение на бомба/ракета), свързано със загуба на цялата сървърна система и архиви (без човешки жертви).

ФИРМА: Тотална загуба на данните.

Реакция: Безкрайност.

ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ: В случай, че е употребена опцията за използване на отдалечен архив, информацията ще бъде възстановена. Но даже и в този случай, поради необходимостта от преодоляване на последиците, реакцията ще се забави.

Реакция: 5-15 дни, без 100% гаранция за срока.

За автора