Променят се показателите за цялостна цена на притежание при закупуването на софтуер за управление на бизнеса от клас ERP

Един от най-важните показатели при закупуване на системи за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) – цялостната цена на притежание – се е променил значително през последните месеци, под влияние на появата на ново поколение по-гъвкави ERP системи, развитието на ERP като услуга (ERP as a Service), както и на икономическата криза.

Дата:

Автор:

Показателят TCO (Total Cost of Ownership – цялостна цена на притежание) е създаден с цел да даде на мениджърите отговор на ключовия въпрос: колко точно ще струва на компанията внедряването на дадено софтуерно (или друго) решение, вземайки предвид всички скрити разходи и цялото отражение върху производителността.

„Все по-широкото навлизане на ERP решения, предлагани като услуга и на други системи, насочени конкретно към малките и средни фирми, вече започна да променя изцяло начина, по който фирмите изчисляват цялостната цена на притежание и параметрите, които взимат предвид. Причината за това е, че при все повече бизнес системи определени функционалности влияят много по-силно на стойността на внедряването, както и на бъдещите разходи по системата, а от там – и на показателя TCO“ – обяснява Иван Аржентински, управител на фирмата за разработка на бизнес софтуер Алое Ко. Най-значимата промяна според него е, че компаниите спестяват огромни средства при бъдещото развитие на закупената от тях система, включително обновяването с нови версии и различни промени по потребителския интерфейс, системата за сигурност и т.н.

Освен традиционните показатели като цена на час или цена на извънгаранционна поддръжка, все по-често компаниите добавят при финансовата оценка на проектите също:

Възможност за лесен бъдещ ъпгрейд (обновяване на софтуера) с гарантирано запазване на всички настройки на внедряването. Това е важно за цялостната стойност, тъй като невъзможността за такъв ъпгрейд означава, че, за да се премине към бъдеща версия, трябва не само да се заплатят лицензните такси, а и да се направят отново всички специфични настройки за съответната компания. Това често струва около 30 – 50% от стойността на първоначалното внедряване.

Внедряване без участие на програмисти и без използване на специализирани програмни среди. Цената на внедряването традиционно е сред най-значимите компоненти от цялостната стойност на закупуването на такъв софтуер, а необходимостта от участие на програмисти в екипа по внедряване винаги оскъпява и удължава процеса. Често това намалява и качеството, тъй като на място се правят промени по основния код на системите. В допълнение, сложността на всяка промяна може да подтикне организацията – потребител да не направи определени изменения и така да въздейства негативно върху същинските си бизнес практики. Затова при все повече ERP системи вече внедряването се извършва без да се налага участие на програмисти, което елиминира всички тези проблеми.

Възможност за промяна на потребителския интерфейс, системата за сигурност и др. важни компоненти, без използването на допълнителни програмни среди и директно от самите потребители. Тази функционалност, характерна за някои ERP системи, насочени към малкия и среден бизнес, намалява нуждата от бъдещи запитвания към внедрителската организация и заплащане на скъпи човеко-часове труд.

За автора