Малкият и среден бизнес у нас масово не използва предимствата на ERP

Дата:

Автор:

Фирма Алое Ко предлага системата за управление на бизнеса EnterpriseOne на преференциални лизингови условия за малки и средни компании

Делът на българските малки и средни фирми, които са внедрили или са в процес на внедряване на ERP решения, към момента е едва между 3 % и 6%, сочи вътрешно проучване на Алое Ко, разработчик на софтуер за управление на бизнеса. Липсата на ERP системи в повечето компании от този сегмент у нас понижава тяхната конкурентоспособност в сравнение с фирмите от Западна Европа и САЩ и намалява възможностите им за ръст. Поради големия мащаб на това явление, то се отразява негативно върху конкурентоспособността на цялата българска икономика. В момент, когато развитието на малкия и среден бизнес се възприема като приоритет от институциите на Европейския съюз, този тип компании у нас все още масово изостават по критичен показател, като използването на ERP.

Основните причини за тази тенденция са две. От една страна цената за внедряване на система за управление на бизнеса често е възпиращ фактор за малките и средни компании, при много от които наличните финансови ресурси веднага се реинвестират в основната дейност. От друга страна често е на лице неразбиране за предимствата, които една ERP система ще донесе на компаниите, за начина, по който тя ще оптимизира дейността им, ще подобри управлението на финансовите потоци и ще повиши ефективността на персонала.

Фирма Алое Ко отчита тези тенденции и предлага преференциални лизингови условия за малки и средни фирми, при закупуване на разработената от компанията ERP система EnterpriseOne. Целта на този подход е всяка бизнес организация, независимо от нейния мащаб, да получи възможно най-скоро достъп до предимствата от използването на софтуер за управление на бизнес ресурсите, но да плаща за него с месечни вноски, без това да натоварва осезаемо бюджета.

„Там където другите виждат проблем, ние виждаме възможности. Отчитаме факта, че цената за внедряването на ERP може да се окаже пречка пред една малка или средна компания, но същевременно сме убедени, че българският бизнес, подобно на този в Западна Европа и САЩ, трябва да получи достъп до предимствата на системите за управление на бизнеса и знаем, че това е критично за постигането на растеж. Затова сме склонни да се съобразим с нуждите на всяка една фирма, колкото и малка да е тя, да сведем един ERP проект до конкретните бизнес необходимости на клиента, без той да плаща за функционалности, които не му трябват и да му дадем всичко това при изгодни лизингови условия“ – посочва Иван Аржентински, управител на Алое Ко.

Предимството при покупката на ERP система на лизинг е във високата възвращаемост на инвестицията (Return On Investment) – показател, който често достига до пълно изплащане на проекта за една или две години. Това означава, че една ERP система може сама да изплати цената си в краткосрочно бъдеще.

„Нашата мисия, като разработчик на системи за управление на бизнеса, е да направим техните предимства достъпни за малките и средни фирми в България“ – обяснява Аржентински – „Убедени сме, че по този начин не само ще спечелим нови клиенти, но и ще спомогнем за цялостното повишаване конкурентоспособността на българската икономика в един глобализиращ се свят.“ Според Аржентински, едно от основните предимства на EnterpriseOne е, че по отношение на функционалностите продуктът не отстъпва на световно – известните марки в бранша, но за разлика от тях Алое Ко е много по-близко до своите клиенти и е готова да отговори на специфичните изисквания дори на най-малките сред тях.

Повече за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Версията EnterpriseOne Small Business Edition е съобразена с нуждите на една малка или средна компания и работи върху безплатно издание на SQL Server 2005 – Express или върху Workgroup. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

За автора