ERP системи: Ефективност на внедрителския процес

Дата:

Автор:

Д-р Наталия Футекова издаде първия си монографичен труд :„ERP системи: Ефективност на внедрителския процес“.

Монографията е създадена в съавторство с доц. д-р Владимир Монов от ИИКТ към БАН и разглежда въпроси, свързани с възможностите за предварителна оценка на процеса на внедряване на ERP системи.

Книгата е предназначена основно за студенти, обучаващи се в икономически специалности, както и дисциплини, свързани с информационните технологии и системи, но би могла също така да представлява интерес и за широк кръг читатели и специалисти, занимаващи се в областта на системите за управление на бизнеса.

За автора