ERP.BG разширява броя на своите сертифицирани партньори

Дата:

Автор:

Българската софтуерна компания ERP.BG разшири своята мрежа от сертифицирани партньори с четири нови партньорски компании.

Всички те преминаха успешно програма за обучение по внедряване на разработената от ERP.BG система за управление на бизнеса ЕnterpriseOne, като някои от служителите им вече са сертифицирани за успешно преминат базов курс на обучение. Освен това три от вече сертифицираните партньори на софтуерния разработчик са преминали и допълнително обучение, насочено към най-новите функционалности на ERP системата.

Процесът по сертифициране се очаква да приключи през 2013 година, когато българската компания ще разшири още своята дилърска мрежа в страната. Успоредно с това, в рамките на програмата на ERP.BG за партньорство с българските университети, са обучени и студенти от специалност „Счетоводство“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Съвсем естествено, акцент в тяхното обучение стана Финансовият модул на системата EnterpriseOne.

„Вярваме, че в бъдеще ERP системите ще стават все по-ключов фактор за управлението на всяка една компания и повишаването на нейната конкурентоспособност. Затова според нас е много важно, младите хора да придобият практически знания в сферата на системите за управление на бизнеса още в началото на своето кариерно развитие. ERP.BG от години си партнира с водещи български университети в тази сфера и подкрепя обучението по бизнес софтуер в тях“ – заяви Наталия Футекова, управител на ERP.BG.

Повече за ERP.BG

ERP.BG ( И Ар Пи България ООД ) е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, хранително – вкусова промишленост, текстил, строителство и строителни материали, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В ERP.BG работят над 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора