Инкофудс подобряват обслужването на клиентите си с новата система за бизнес правила в EnterpriseOne®

Дата:

Автор:

Навременните доставки  са основата на клиентската удовлетвореност при дистрибуторските компании. Често обаче, когато се борят със сроковете за доставка, дистрибуторите пропускат да се съобразят с други специфични изисквания на клиентите, свързани например със сроковете на годност. За да гарантира, че това няма да се случи с техните клиенти, Инкофудс започна да използва новата функционалност за бизнес правила в EnterpriseOne®, която преди да се експедира стоката към клиентите, проверява дали са спазени техните изисквания за срокове на партидите, и ако има някакъв проблем, не позволява стоката да се изпрати.

Макар да ни се случваше изключително рядко да не се съобразим с изискванията на клиентите за сроковете на партидите, това ни създаваше вътрешна неудовлетвореност, че не сме перфектния партньор, който се стремим да бъдем. Използвайки новите бизнес правила в EnterpriseOne® можем да сме спокойни, че на 100% сме изпълнили обещанието си ” – Споделя Георги Камбуров, IT мениджър в Инкофудс.

Новата система за бизнес правила в EnterpriseOne®е мощен инструмент, който позволява да се настройват неограничен брой параметри, чиито стойности се следят автоматично и когато излязат извън нормите се получава предупреждение или забрана за продължаване на работата. Това дава гаранция, че приетите политики за срокове и качество винаги ще се спазват, което води до повишаване на клиентската удовлетвореност и лоялност. Интересни приложения на бизнес правилата са:

  • забрана за експедиране на стоки при неполучено плащане за продажба;
  • предупреждение в експедиция при надвишаване на общото тегло или обема на доставката;
  • задаване на максимална сума за поръчка от доставчик за определен срок и т.н.

Бизнес правилата също могат да се използват и за създаване на калкулирани атрибути, които да показват информация от свързани документи или пък да визуализират сумирани данни, като например директно в картата на продукта да се вижда сумата на продажбите за една година назад. Като примери за автоматично попълване на информация от свързани документи могат да се посочат:

  • попълване на номера на партидата на продукт от складовата разписка в самата продажба, което води до по-бързо обслужване на клиентите при проследяване на партиди;
  • попълване на номера на ВОП протокола директно във фактурата за покупка, водещо до повишаване на контрола и скоростта на работа на счетоводителите при работа с документи за внос;
  • показване на информация за планираното време за производство в навигатор продажби, улесняваща търговските представители при разговорите с крайни клиенти относно сроковете и статуса на изпълнение на поръчките.

Ако искате да научите повече за това как бизнес правилата могат да помогнат на вашия бизнес да е по-успешен, не се притеснявайте да се свържете с нас, както и да поискате безплатна демонстрация на цялостното бизнес решение EnterpriseOne®.

За автора