Иновативна програма дава възможност на стартъпи в областта на бизнес софтуера и ИТ

Дата:

Автор:

Постигането на поставените стратегически бизнес цели е почти невъзможно без широко използване на информационните технологии, тъй като те осигуряват средата за провеждане на съвременния бизнес. Процесът по внедряване на бизнес софтуер от клас ERP е изключително комплициран, тъй като всеки бизнес е уникален и има своите спецификации, а специалистите и стартъпите в тази област са търсени и получават възможност за бързо развитие и просперитет в областта на високите технологии и автоматизацията.

Бизнес софтуерът е неизменна част от корпоративната инфраструктура на всяка една фирма, позволявайки все по-голяма оптимизация и автоматизация на процесите в нея. Системите от клас ERP са най-яркият пример за това, че всички бизнес процеси могат да се управляват с една платформа, тъй като позволяват разработването на т.нар. вертикални решения, чрез които успяват да обхванат всички спецификации на даден бизнес, създавайки външна екосистема под формата на мобилни или уеб приложения. ERP системата е изключително необходима тогава, когато процесите по планиране и контрол на изпълнението станат трудни, което води до поставянето им в информационна система, която да следи, напътства и алармира при неизпълнение. В този момент наличието на внедрена и добре работеща система може да позволи на фирмата да продължи да расте без сътресения.

Софтуерната компания ERP.BG продължава да развива своя иновативен партньорски модел NetProject, давайки възможност на млади предприемачи да стартират собствен бизнес в сферата както на предлагането, консултирането и внедряването на бизнес софтуер, така и на разработката на бизнес приложения към платформата EnterpriseOne®. Моделът за партниране отчита и все по-силен интерес от страна на утвърдени компании, които искат да обогатят своето портфолио от предлагани продукти със система от най-висок клас.

Един от партньорите, представени на от компанията през последните месеци е иновативната българска компания Sharpware, която разработва система за управляване на автопаркове. Чрез нея се управлява и контролира всичко свързано с фирмени автомобили, тяхното оборудване и поддръжка. Те предлагат устройство, което се инсталира в автомобила и следи за текущото състояние на системите в него, което работи с машинно обучение, чрез специално разработен алгоритъм, който натрупвайки данни и история може да направи много точни предсказания за бъдещ проблем, а сроковете за плащане на граждански застраховки и винетки става изключително лесно и  бързо за следене и контролиране. В рамките на партньорската програма екипът на Sharpware, както и всички останали партньори получават от софтуерната компания ERP.BG лиценз за ERP платформата EnterpriseOne® за управление на собствената си дейност, маркетингова поддръжка, достъп до клиенти и цялостна подкрепа за развитие на бизнеса си в сферата на бизнес софтуера.

За автора