Проведе се първата по рода си среща между производствения бранш и компаниите за бизнес софтуер у нас

Производственият сектор се запозна с актуалните тенденции при системите за управление на бизнеса и новите възможности за европейско финансиране на проекти за бизнес софтуер.

Дата:

Автор:

Кои са потенциалните проблеми при внедряването на системи за управление на бизнеса в производствени предприятия, кои са най-новите технологии в областта и как такива проекти могат да се внедрят с финансиране по процедурата „Развитие на управленския капацитет на малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2016 – това бяха акцентите на първата по рода си среща между производствения бранш и компаниите за бизнес софтуер у нас. Семинарът „Модерно производство с европейско финансиране“ се проведе на 14 юни във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), а организатор е ERP Academy, която обединява водещите български фирми от този сектор и заедно с ВУЗФ е създател на първите в България бакалавърска и магистърска програма по бизнес софтуер.

Безспорно процедурата „Развитие на управленския капацитет на МСП“ беше във фокуса на интереса по време на събитието. „Предстоящата процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е дълго чакана от предприятията, които желаят да внедрят системи за управление на бизнеса или да обновят вече въведените. Последната възможност за българския бизнес да финансира чрез над 50% безвъзмездна помощ подобни проекти беше през 2012 година. Сега предприятията ще имат шанса за субсидия в размер на 70% от максимум 200 000 евро на проект“ – заяви пред аудиторията Стоян Недев, член на Съвета на директорите на консултантската компания ЕЛАНА Инвестмънт, която се включи като партньор на събитието.

Димитър Димитров, мениджър Продажби в софтуерната компания ERP.BG представи разработеното от нея гъвкаво ERP решение EnterpriseOne, което е оптимизирано както за малки и средни производствени фирми, така и за големи компании. “Всяко ERP е подходящо за големи производства, но когато има многосериийно производство, честа къстъмизация на поръчките и смяна на технологии и рецепти, характерни за по-малкия производител, тогава не всяка ERP система може да обхване адекватно тези процеси” – посочи Димитров.”EnterpriseOne е цялостно ERP решение, което предлага гъвкавост при изпълнение на поръчките на малкия и среден бизнес, съкращава времето от офертата до поръчката и лесно обработва голям брой малосерийни поръчки. Освен това решението е “облачно”, има модерен интерфейс и позволява потребителите сами да създават нови типове документи и да определят техните последователности, да създават различни видове справки, както и да променят изгледите на екранните си форми, без да използват програмисти. Всичко това значително намалява разходите за поддръжка и внедряване на EnterpriseOne ERP.”

За автора