„Мундус Сървисиз“ интегрира българска ERP система за 13 месеца

Дата:

Автор:

Фасилити мениджмънт компанията „Мундус Сървисиз“ АД, избра интегрираното решение за цялостно управление на бизнеса – EnterpriseOne на ERP България. Това съобщиха от дружеството, което очаква да завърши настоящата година с оборот около 35 млн. лева. Според Славчо Парушев, член на съвета на директорите на компанията, сложността, идва както от мащаба, така и поради факта, че фасилити мениджмънт компаниите у нас, до момента не са инсталирали подобни решения. За да отговори на изискванията на клиента ERP България разработва допълнително два уеб базирани модула.

Единият е разработен от ERP България и касае отчитането на разходите в компанията и офертният модул на ERP софтуера, а другият – за вътрешните ресурси на компанията е дело на вътрешния ИТ екип и външни подизпълнители. И двата са напълно интегрирани с ERP софтуера.

Потребители на решението

Решението се ползва от служителите от отдели: Покупки, Склад, Продажби, Счетоводство, Мобилни техници, супервайзорите и не на последно място мениджърите и акционерите, които могат да гледат в реално време как се справя компанията в изпълнението на поставените цели. В ход са още три проекта, които ще позволят системата да се ползва още от клиентите и доставчиците на компанията, уточнява Парушев.

Бизнес нужди, които се покриват ERP системата

На практика, се покриват „всички аспекти на фирмената дейност от оферирането (част от CRM и уеб базирано приложение), през осъществяването на оперативната дейност във всички нейни аспекти до след оперативният контакт с клиентите и цялостното финансово-административно и счетоводно отразяване на дейността. При това – със залагане на автоматични контроли на всеки етап от дейността“, коментира Парушев.

Предизвикателствата са в три посоки:

Първото е свързано с големината на компанията и бизнес модела й: „Мундус Сървисиз“ АД разполага с 8 регионални офиса и обслужва обекти в 4000 локации, с обща площ около 3 млн. кв.м. Броят на служителите е 2500. Те предоставя 85% от услугите, а останалите 15% се осигуряват от подизпълнители. Компанията разполага и със 105 професионални мобилни екипа.

Второто предизвикателство е свързано с консолидацията на четири отделни компании( „Фасилити Оптимум“ АД, „Вики Комфорт“ ООД, „Ей Ес Ес ООД“ и ВМ Аутомейшън), която върви успоредно с внедряването на интегрираното софтуерно решение . Всяка една от тези компании е ползва няколко различни софтуерни решения. Има и разлика в бизнес процесите. „Това означаваше, че преди интегрирането трябваше да се установят единни процеси, с единни контроли и единна организационна структура. Като се добави към това факта, че две от компаниите бяха придобити 7-8 месеца след започване на внедряването говори само по себе си за предицзвикателствата пред хората в компанията и внедряващите софтуера“, спомня си Парушев.

Научените уроци са вечно едни и същи, допълва още той. „За мен са – без екип с ясна мотивация и мандат в компанията е невъзможно каквото и да е внедряване; без отдаденост и гъвкавост на внедряващият екип, търсещ не просто „наливане на данни“, а решение на проблеми също е невъзможно“.

По думите му най-добрата система не е най-известната или най-рекламираната, а тази която ти върши работа да управляваш компанията си правилно и оптимално и зад която стои екип от програмисти и специалисти в тази област.

„Искам да предам на вашите читатели и най-важният урок – възможно е! Възможно е в комплексна българска организация да се внедри български софтуер по световни стандарти – за 13 месеца при средно за света 21 месеца (т.е. 38% по-бързо)“, категоричен е Парушев.

Как работи EnterpriseOne?

„От самото начало за нас беше много важно ERP решението, което изберем да използва 3-слойна архитектура и да разполага с добре развито и лесно за употреба API, за да можем да интегрираме към него всички допълнителни софтуери, които използваме“, уточнява Славчо Парушев. Друга важна характеристика е автоматичното преминаване към нови версии на системата, защото бизнеса се развива много динамично и компанията иска са разполага с най-модерните технологии. „Използваме отдалечен и мобилен достъп до решението, като комуникацията между сървъра и клиента е криптирана, което ни дава спокойствието, че няма да загубим чувствителни данни, но в същото време нашите служители могат да си свършат работата от всяко място без да се налага да се връщат до офиса“, категоричен е той.

Перспективи

Всъщност всеки софтуер трябва да се развива и допълва във времето. Излизат нови и и нови технологични решения, които позволяват още по-голяма оптимизация на дейността. В плановете ни за следващите шест месеца са включени три допълнителни проекта в сферата на информационните технологии. Те касаят още по-оптимална работа с нашите клиенти, както и с нашите доставчици. С удоволствие бих коментирал отново с вас, когато бъдат внедрени.

Информация и снимка: CIO.bg

За автора