Наталия Футекова: Ситуацията, причинена от COVID-19 ни показа колко важна е дигитализацията на бизнеса

Дата:

Автор:

Днес дигиталните технологии са се обособили като един отделен сегмент в цялостна среда, обхващаща всички икономически сектори и обществени сфери. Колко важни са те ни показа и ситуацията, предизвикана от COVID-19. Отношението на българските компании към системите за управление на бизнеса се промени осезаемо през последните години и вече почти няма големи компании, които да не осъзнават потенциала на ERP системите да повишат тяхната конкурентоспособност.

През последните месеци тази тенденция се засили изключително много, тъй като нуждата от непрекъснат достъп, автоматизация и оптимизация на процесите е по-необходима от всякога. Наблюдава се и по-добро познаване на различните класове бизнес софтуер – ERP, CRM, BI и други, техните специфики и предимства. Друга важна тенденция е, че все повече малки фирми също внедряват такива софтуерни решения, с което си гарантират по-добра скалируемост на бизнеса.

В ERP.BG продължаваме усиленно да работим върху подобряване на функционалностите на нашата ERP система, както и върху въвеждането на иновативни решения. С всяка своя нова версия EnterpriseOne® се превръща в пълноценна платформа и екосистема. Значително улесняваме самите внедрители да създават функционалности и да изграждат инсталациите според специфичните изисквания на всеки клиент. Резултатът е, че клиентите ни ще получават едно уникално решение, създадено с повече мисъл за техния бизнес, техните конкурентни предимства и ноу-хау.

След като преди време въведохме външен API интерфейс за разработка на приложения, днес продължаваме да разработваме все по-добре и потребителските бизнес правила, калкулираните атрибути и собствен програмен език, които са важни елементи от тази
обща стратегия.

Наталия Футекова – управляващ партньор в ERP.BG

сп. Бизнес лейди, февруари 2021г.

За автора