Нова версия 2018.1 на ERP платформата EnterpriseOne®

Дата:

Автор:

Още по-добра скорост

В днешния динамичен свят високата скорост на работа и обслужване на клиенти е задължителна за всяка компания, която иска да затвърди позициите си на пазара. Това е и причината да влагаме огромни усилия, за да правим работата с EnterpriseOne® все по-бърза и по-надеждна.

В новата версия направихме редица подобрения и оптимизации, свързани със скоростта на автоматичното генериране, записване и пускане на документи, които водят до съкращаване на времето за създаване и обработка на документи.

Освен това е подобрено и бързодействието на навигаторите, което ще се усети от потребителите, занимаващи се с ползването на справки и анализи. Същите потребители ще видят и подобренията в модула за бизнес изследвания (Business Intelligence), където добавихме нови метрики и аналитичности, които могат да се използват за разширяването на текущите анализи или за създаването на съвсем нови.

Подобрен контрол

За да повишим контрола над процесите в системата, добавихме възможност за ръчно стартиране на потребителски бизнес правила. Това дава възможност на потребителите да проверят дали са спазени дефинираните изисквания преди да пуснат документа.

Добавихме новите оператори INCNUM, CONVERT и IN при създаване на калкулирани атрибути, като по този начин ги направихме още по-удобен инструмент за описване на бизнес логика в системата.

Създадохме и съвсем нова възможност за дефиниране на бизнес правила, чрез използване на програмния език C#. С него бизнес правилата ще могат да инициират промени не само в данните, от които се стартират, но и в свързаните с тях данни.

Нови функционалности

Значително подобрение има в модула за калкулиране на производствена себестойност. В него добавихме възможност за дефиниране и разпределение на непреки производствени разходи по предварително определени коефициенти. Новият навигатор Продуктова себестойност ще показва както пълната производствена себестойност, така и структурата на разходите, които я формират.

Вграденият email клиент вече има и подобрена синхронизация с Outlook – писма, изпратени през EnterpriseOne®, сега могат да се видят и в папка “Изпратени” в Outlook. Добавихме възможност за изпращане до няколко получатели, както и подобрихме цялостната скорост и стабилност на работа на вградения email клиент.

Поради нарасналия брой външни приложения, които използват базата на EnterpriseOne®, създадохме нов навигатор, който може да показва информация от всички таблици в ERP платформата. Основната му цел е да показва данни, за които няма създадени екранни форми, но също така може да се използва и за допълнителни справки и анализи.

За автора