Организация и контрол на фирмената информация в нов модул “Склад за данни”

Дата:

Автор:

Днес повече от всякога правенето на бизнес става все по-комплексна задача. Информацията, която вашата компания събира и обработва, нараства многократно и често за нея няма място в ERP системата, която използвате. Това води до създаването на много екселски таблици, които са чудесен инструмент за събиране и обработване на информация, но в същото време много трудни за управление и контрол.

Често се случва използването на различни версии на един и същ файл с различни стойности в него или пък неволно изтриване или промяна на информацията в някой от файловете. Решението на тези проблеми е вместо в екселски таблици да съхранявате информацията в новия ни модул Склад за данни (Data Warehouse), където правата за достъп са контролирани и има одитни записи за история на промените. Можете например да използвате модула за въвеждане на информация за историческите продажби преди внедряването на ERP системата или пък за планирани посещения на търговците при клиенти. И тук, както в цялата система, имате възможност да създавате собствени полета, ако системните не са подходящи за вашата информация.

Още повече – можете да използвате и вградената функционалност за чат, чрез която да обсъждате с вашите колеги какво трябва да се промени, защо определена стойност е точно такава и т.н. Можете също да използвате чата и за възлагане на задачи и напомняне при забавяне на изпълнението им.

Самото въвеждане на информацията може да направите с копиране и поставяне в навигатора с данни, като предварително сте подредили полетата да са в същия ред както са в Excel. След като сте въвели информацията, можете да определите правата за достъп, да я актуализирате и променяте, както и да настроите за кои полета искате да пазите история на промените. Анализирането на информацията можете да правите както с вградените функционалности на ERP.net, така и с външни приложения за бизнес анализи като Power BI.

Ако вече сте наш клиент и все още не използвате модул склад за данни, можете да се свържете с вашия обслужващ партньор за съдействие при настройване и импортиране на първите ви файлове.

За автора