Партньор на ERP.BG разработва нов модул за транспортна логистика в EnterpriseOne®

Дата:

Автор:

През 2018 година все повече се затвърждава твърдението, че системите за управление на бизнеса се превръщат в цялостни екосистеми за приложения от външни разработчици. Припомняме, че ERP.BG e първият разработчик в България, който създаде интерфейс за разработка на външни приложения (API – Application Programming Interface) към своята ERP платформа. Компанията създаде и партньорската мрежа NetProject,  която дава възможност както на утвърдени внедрителски компании да разширят бизнеса си, така и на участници от други сегменти като консултантски и счетоводни фирми, разработчици на приложения и други, да се включат в бързоразвиващия се сегмент на бизнес софтуера.

ERP.BG обяви старта на национална програма, в рамките на която сертифицира партньори в три направления: внедряване на системи за управление на бизнеса, разработка на уеб и мобилни приложения, съвместими с нейната ERP система EnterpriseOne®, и продажба на продуктите й преди три години. Това е първа по рода си инициатива на българска фирма за разработка на ERP системи. Изграждането на собствена партньорска мрежа от внедрители е подход, характерен за големите международни корпорации в този бранш. Програмата за разработчици даде възможност на компанията да създаде мрежа от партньори, които създават приложения чрез нейния API интерфейс (интерфейс за програмиране на приложения). Това позволи на ERP.BG да се развива като отворена екосистема по модела, наложен в световен мащаб от най-популярните мобилни платформи. В рамките на програмата NetProject, партньорите на компанията получават безплатен лиценз за EnterpriseOne® за управление на собствената си дейност, достъп до клиенти, маркетингова подкрепа, съвети за развитие на разработките и услугите, които предлагат.

Част от иновативната партньорска програма е фирмата Mayla Software, която разработва модул за планиране на изпълнението на транспортната логистика. Множество фирми използват ERP системи, които нямат възможност за планиране на изпълнението на транспортните операции. Новата разработка ще допълни функционалността на транспортната логистика, като неговата основа ще бъде планирането на транспортни поръчки на базата на нарежданията за транспорт.

Разработката е напълно интегрирана с ERP платформата EnterpriseOne®, позволява генериране на нареждания за транспорт от други документи и генериране на документи от транспортни поръчки.

Модулът за транспортна логистика „Transportation Manager“ e подходящ за компании, които:

  • Имат собствен транспорт
  • Спедиторски фирми
  • Транспортни фирми
  • Мултимодални транспортни компании

През последните години глобализацията на икономиката превърна транспортна логистика в една от най-важните дейности от цялостното планиране на дейността на компаниите. Тя има ключова роля за устойчивостта и конкурентноспособността на бизнеси, опериращи както на българския, така и на международния пазар. Новото транспортно решение на EnterpriseOne® значително повишава ефективността и оптимизацията по веригата на планиране на транспортната логистика, като подобрява и комуникацията между отделните звена на компаниите.

EnterpriseOne® е първата българска ERP система, която премина през всеки от основните етапи, предшествали превръщането на бизнес софтуерните решения в цялостни екосистеми – интеграцията на ERP с офисните комуникации, мобилния достъп до ERP решенията, както и тяхната миграция към „облачна“ инфраструктура. През отминалата година ERP.BG стигна дори по-далеч в този процес, създавайки собствен език за програмиране към EnterpriseOne®. Днес компанията е много добре позиционирана за промяната в сектора и навлизането на отворените екосистеми в него, като продължава да развива своята партньорска мрежа, включвайки десетки разработки, които позволяват автоматизацията на все повече дейности и имплементацията на все по-сложни бизнес процеси.

За автора