Една година успешно партньорство между бизнеса и образованието

Дата:

Автор:

Българският разработчик на ERP софтуер Алое Ко и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ със съвместна инициатива в сферата на системите за управление на бизнеса

Със завършването на учебната година във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ приключва успешно и първата година на партньорски взаимоотношения между образователната институция и българската ERP компания Алое Ко. Инициативата стартира в началото на учебната 2007 – 2008 година и има за цел студентите да придобият умения в сферата на системите за управление на бизнеса.

В рамките на партньорството Алое Ко е предоставила на висшето транспортно училище софтуерни лицензи за разработената от компанията ERP система EnterpriseOne, както и подготвителни материали. Компанията е обучила и един преподавател – гл. ас. Емилия Вайсилова.

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Именно нейната всеобхватност, както и достъпният интерфейс я правят удобна за учебни цели. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

Обучението влиза в рамките на предмета „Автоматизирана обработка на икономическата информация“, който се преподава за специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Икономика на транспортната фирма“ към Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. През първата година са обучени съответно шестнадесет и двадесет и пет студенти от посочените специалности.

„Преди да стартираме това партньорство, студентите се обучаваха, използвайки чисто счетоводни продукти и с подкрепата на Алое Ко направихме следващата стъпка към овладяване на системите за управление на бизнеса“ – заяви гл. ас. Емилия Вайсилова – „Едно от предимствата на EnterpriseOne е, че програмата е разработена изключително достъпно и студентите могат дори да се самообучават с нея“. Според преподавателката, партньорството е от голямо значение за висшето транспортно училище, тъй като в съвременната икономическа среда без софтуерни продукти едва ли би могъл да се управлява който и да е бизнес.

За автора