Новото поколение ERP – за бизнеса извън рамките

Дата:

Автор:

През 1990г. Gartner Group за първи път използвали абревиатурата ERP като едно по-всеобхватно цяло, отразяващо еволюцията на понятието за планиране на материалните ресурси, известно като MRP, за по-късно възникналото планиране на ресурсите на производството и за производството с интегрирани компютърни системи.

Именно Gartner дават и една от най-популярните дефиниции за това какво е ERP в световен мащаб:

„Планирането на ресурсите на предприятието (ERP) се определя като способността да се доставя интегриран пакет от бизнес приложения. Всички свързани модули в ERP споделят общ процес и модел за данни, обхващащи широки и дълбоки оперативни процеси „от край до край“, като тези в областта на финансите, човешките ресурси, дистрибуцията, производството, услугите и веригата за доставки.“

ERP системите по същество автоматизират и поддържат редица административни и оперативни бизнес процеси и са подходящи за различни индустрии. Най-големите им предимства са основно в четири области: намаляване на използвания ИТ ресурс, подобряване на ефективността на бизнес процесите, използването им като платформа за стандартизация на бизнес процесите и като катализатор за бизнес иновации. Повечето предприятия се съсредоточават върху първите две области, тъй като те са най-лесно измерими количествено, но въпреки това последните две области често имат най-значително въздействие върху предприятието.

До преди няколко години бяха валидни два съществени минуса на ERP системите – внедряването им беше много скъпо и те не бяха много добре адаптивни, за да отговорят на конкретните бизнес нужди на някои от компаниите, което в известен смисъл поставяше част от тях в определени „рамки“.

Днес обаче имаме изключително бързо и в положителна насока развитие на този клас решения. Отново Gartner са първите, които през 2013г. успяха да намерят най-точното определение и тогава света заговори за постмодерните ERP системи. И за да бъде по-разбираемо, анализаторите от Gartner дават следната дефиниция:

“Постмодерното управление на корпоративните ресурси (ERP) е технологична стратегия, която автоматизира и свързва административните и оперативни бизнес функционалности (като финанси, HR, покупки, производство и дистрибуция) с подходящи нива на интеграция, така че да се постигна баланс между предимствата на осигуряваната от доставчик интеграция и способността на бизнеса за гъвкавост и бърза реакция”.

Относно мястото на ERP системата в съвременната компания

ERP системите са ключовия елемент от всяка модерна корпоративна инфраструктура. Те са възникнали с фокус върху производствените предприятия, но днес се използват също и в търговските и дистрибуторски фирми, банките и финансовите организации, телекомуникациите и много други икономически сектори. Най-често представляват мащабни решения, чиято цена може да варира от трицифрена сума месечно (при SaaS модела), до стотици хиляди и дори милиони лева.

ERP системата обединява всички останали ИТ компоненти в една компания, включително телекомуникационното решения, CRM (Customer Relationship Management) системата, онлайн магазина и други. ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, както и човешките ресурси. Тя е своеобразен връх на пирамидата и няма нужда от ъпгрейдване до по-висок клас софтуер.

ERP системата е невидимият информационен гръбнак на фирмата

В този смисъл, днес основен фактор при избор на ERP вече не е какви функционалности предлага. Списъците с функционалности остават постепенно в миналото, поради една проста причина – огромни са. Оттам, те са и почти несравними между системите. А и наличието на дадена функционалност не означава, че тя ще е приложима за дадено предприятие, а дори и да е приложима ще е удобна за употреба и ще се интегрира добре с останалите компоненти в информационната среда.

Днес е много по-важно е да се оцени дали ERP системата е подходяща за гръбнак на всички информационни потребности – сега и в бъдеще. ERP системата трябва добре да обхваща управлението на ресурсите и себестойността и оттам нататък да бъде изградена като платформа, върху която да се изгражда постепенно цялата информационна схема.

ERP системите като платформа за бизнеса

Ключов аспект на постмодерната ERP стратегия е това, че тя не се свежда до един или ограничен брой дефинирани универсални подхода. Може две организации с еднаква дейност да имат “постмодерни” стратегии, които се различават съществено една от друга. Това е така, защото всяка организация дефинира своята собствена постмодерна стратегия в съответствие със своите нужди, ако ERP решението, с което работи й дава тази възможност.

erp.bg е една от първите компании, които започнаха да работят в тази насока при разработването на своя продукт. С всяка своя нова версия EnterpriseOne® се превръща в пълноценна платформа и екосистема. Значително улесняваме самите внедрители да създават функционалности и да изграждат инсталациите според специфичните изисквания на всеки клиент. Резултатът е, че клиентите ни ще получават едно уникално решение, създадено с повече мисъл за техния бизнес, техните конкурентни предимства и ноу-хау. След като преди време въведохме външен API интерфейс за разработка на приложения, днес продължаваме да разработваме все по-добре и потребителските бизнес правила, калкулираните атрибути и собствен програмен език, които са важни елементи от тази обща стратегия.

За автора