Проблемът “Интеграция”

Дата:

Автор:

Интеграцията е проблем. Колкото повече софтуера трябва да се интегрират, толкова по-голям е проблемът, като нарастването на проблема често е експоненциално.

След по-внимателно разглеждане на проблема обаче, се оказва, че всъщност проблемите са два:

  • Интеграция на софтуери с различни бази данни
  • Интеграция на софтуери с единна база данни

Базите данни са „сърцевината“ на бизнес софтуерите. Със своята структура от таблици, полета, връзки и логика, базите данни задават „бизнес езика“ за разговор между различните компоненти на един софтуер или различни софтуери в една среда. Интеграцията на различни бази данни е подобно на преводаческа функция – превежда се от един език на друг. Но както и при езиците, преводът не е абсолютно гладък – има разлики в начините на изразяване, определени думи имат много „специално“ значение и т.н. Освен това, самите езици (бази данни) еволюират независимо един от друг, което поставя допълнителни трудности пред осигуряването на надежден превод за години напред.

Всичко това определя синхронизирането на различни бази данни като много трудно и „нестабилно“ във времето начинание. Това е и основната причина да се търсят и изискват все повече предварително интегрирани софтуери, обхващащи по-цялостно бизнес процесите.

Другият тип интеграция е интеграция между софтуери, които обаче говорят на един „бизнес език“ – т.е. използват една и съща база данни. Трябва да се отбележи, че тук не става въпрос за един и същи програмен език. Съвременните технологии позволяват относително лесна комуникация между почти всички програмни езици. Остава по-големият проблем – съвместяването на „бизнес езика“, т.е. на програмната логика. И точно тук, интеграцията на два софтуера, които говорят на един и същи език е значително по-лесна от интеграцията на софтуери, които говорят на различни езици.

„Новите“ ERP системи са системи от нов тип – широко интегрирани системи от много софтуери, които обаче говорят на един език и използват обща база данни. Този тип интеграция има всички позитиви и много малко от негативите на досегашният тип интеграции:

  • Тъй като е интеграция от много софтуери, общата функционалност е много широка и може да покрие всички бизнес процеси
  • Тъй като интегрираните софтуери говорят на един и същи език, това позволява много по-лесно интегриране и поддръжка на тази интеграция стабилна във времето.

За автора