Добавяне към любими и нотифициране в ERP.net

Дата:

Автор:

В работното си ежедневие оперираме с тонове информация. До нас непрекъснато достигат данни от най-различни категории, характер и канали.

Нерядко и ролята ни е широкообхватна – изпълняваме множество задачи от разнообразен характер, комуникираме с различни хора, екипи и компании, извършваме организационна работа и се опитваме да поместим по-малки задачи в графика си. Като цяло се стремим да покриваме дейности на няколко различни фронта и да поддържаме колаборация с колегите и мениджмънта, за да се вписваме добре в екипа си и да дадем своя принос в постигането на общите цели.

Със задачите на всеки от нас идват и някои обекти и записи, които представляват интерес за конкретен потребител. Например:

  • Търговецът може да реши да наблюдава конкретни клиенти развитието на по-големи сделки, оферти и продажби, наличността на бонусни програми, като също така се интересува и от лоялността на клиентите по отношение на редовно покриване на задълженията
  • Мениджърът на складовете ежедневно се интересува от заприходените и изписани количества продукти, навременното снабдяване и изпращане на стоки
  • Ръководителят на техниците, извършващи полеви услуги, има нужда от навременни уведомления по завършените инсталации, задачите на техниците, сервизните услуги към клиенти и
  • Маркетинговият експерт очаква да бъде в час с маркетинговите дейности, бонусните програми, текущи цели, прогнозни данни, нови продукти и решения на конкурентите
  • Техническият сътрудник има отговорността да се уведомява относно срока и изтичането на абонаменти, подновяването на лицензи, промени в датата, мястото, часа и участниците в разнообразни събития и срещи и много други

Фокусирането върху текущите ни задачи ни помага да ги вършим правилно и ефикасно, но консумира немалка част от времето ни. Рядко ни остава време да правим периодични проверки дали нещо, което очакваме (или даже не очакваме) вече се е случило.

Като добавим множеството видове информация и каналите, по които тя непрестанно протича към нас, проследяването на развитието по някои важни и актуални теми и обекти започва да изисква солидно количество усилия. А осигуряването на навременна реакция се превръща в предизвикателство, заради което ние често пъти се оказваме в надпревара с времето.

ERP.net идва на помощ

Ние идентифицирахме нуждата на нашите потребители да знаят какво се случва с обектите, които най-често следят. Затова във версия 23 на ERP.net добавихме функционалностите Добавяне към любими и Нотификации.

Обединяването на всички канали, които използваме, в единна среда и платформа, ни помага да се ориентираме и да управляваме информацията в тях.

Нещо повече – вече имаме начин новостите да идват при нас, вместо ние да се опитваме да проследяваме ръчно какво се случва в нашия бизнес.

Новата функционалност Add to Favorites, или Добавяне към любими, позволява да поставяме различни обекти в системата под наблюдение.

Платформата ERP.net ни предоставя автоматични уведомления при всяка промяна на данните и статуса на любимите ни обекти.

My Favorites е мястото, където ще открием всичките обекти, които сме добавили към любими. Обектите автоматично се разполагат групирани според типа, към който принадлежат. Интерфейсът е високо адаптивен, за да може да се използва на най-разнообразни десктоп и мобилни устройства.

В My Favorites можем да менажираме любимите обекти лесно и удобно, включително и да премахваме такива, които вече не представляват интерес за нас. Числото до всеки обект ни подсеща за броя нотификации, свързани с този обект, които сме получили и все още не сме прегледали.

И, разбира се, всяка плочка на обект е и пряк път точно към записа на конкретния обект в системата. С едно докосване стигаме до пълния профил на продукт, клиент, снабдител, звено от нашия бизнес и много други, за които получаваме нотификации.

Нотификации

Тук идва ред и на втората част от този блог пост, а именно – нотификациите, или известията. Известията ще намерите на най-интуитивното и удобно място – горе вдясно на екрана.

Камбанката ще ви подсеща винаги когато пристигне новина, която има значение за вас:

  • Календарни събития и задачи, които имат назначено време за подсещане
  • Съобщения в чата на социална група или чата към любим обект
  • Редактирани данни в записите на любимите ви обекти
  • Редакция на данните в записа на ваш любим обект
  • Споменаване (mention), отговор или социална реакция към коментари в чат, в който участвате (или в който се обръщат към вас)

В допълнение, ще получите и „тост“ – компактна форма на известието със заглавие и описание на събитието, от което също можете да стигнете до обекта, за който сте известени. Нотификациите от различните типове могат да бъдат изключвани и включвани по желание.

Известията могат да бъдат визуализирани както вътрешно в системата (в тостове и в графата под камбанката), така и директно в секцията за известия на операционната система на устройството: в Windows Action Center, Android Notification Bar и други.

Не пропускайте нищо с вашия верен асистент – нотификациите

Като потребители, вече сме свикнали с нотификациите. Получаваме ги навсякъде – в социалните мрежи, директно в интерфейса на системата на устройството ни, както и в множеството приложения, с които работим в ежедневието. И ако досега това удобство ни беше предоставено основно в личен план, ERP.net вече добавя стойност и към бизнеса и ролята ни в него.

Известията са нашия доверен асистент, който ни помага да проследим промените и новостите по конкретни теми, документи, случаи и обекти, от които се интересуваме. Получаването им както в десктоп, така и в уеб клиента, а дори и чрез операционната система предоставя удобството на всички потребители на ERP.net. Независимо от техните предпочитания, новините винаги ще са на един поглед и едно докосване.

А предизвикателството което описахме, остава едно добре забравено минало. Защото бъдещето идва още днес – със социалната ERP платформа ERP.net.

Искате да опитате от първа ръка?

Тествайте сами любимите обекти и нотификациите в системата. Веднага и без нужда от предварителна регистрация, използвайки готовата тестова база и примерен акаунт в ERP.net:

За автора