Работа с файлове чрез File Manager v2.0 в ERP.net

Дата:

Автор:

Платформата за управление на бизнеса ERP.net предлага обновената функционалност File Manager (Файлов мениджър). Той притежава интуитивни структура и оформление, подобни на добре познатите такива в Windows File Explorer.

Базиран на познатата функционалност за прикачване и вмъкване на файлове, новият File Manager я надгражда с единна и централизирана структура за менажиране на документи в облачното пространство.

Чрез File Manager файловете вече не е необходимо да се прикачват към конкретни обекти от системата. Те могат да се съхраняват и организират в папки и подпапки при организация, удачна за нуждите и начина на работа на всяка компания.

Новата функционалност за организация на работните файлове е достъпна за всички потребители на системата, независимо от физическата локация на работното им място.

Папките са подредени йерархично в дървовидна структура, а файловете могат да се групират в секции. Налични са изгледи идентични на тези в модерния Windows File Explorer, задаващи различно ниво на детайлите на файла.

File Manager е създаден внимателно с подхода да предоставя бързо и улеснено подреждане на документацията и навигиране в структурата й за по-продуктивен работен процес.

Налични са няколко варианта за съхранение на файлове и документи:

  • Вмъкване на файл – качва се идентично копие на файла с цялото му съдържание
  • Линк към файл – създава се само връзка към файла, намиращ се в споделен ресурс. Подходящ е за съхранение на обемисти файлове.
  • Връзка чрез URL – задава се URL към обекта (например пряк път към уебсайт). Това улеснява достъпа до предварително зададени и настроени външни ресурси.

Файловете могат да се отварят и редактират директно в средата на Файловия мениджър. Промените се записват директно в базата данни където се съхранява.

Файловият мениджър отключва нови възможности за организиране на фирмената документация в облачната среда на ERP.net, интегрирано с останалите данни в ERP платформата.

File Manager дава още редица възможности:

  • Търсене на файлове чрез основната търсачка на платформата
  • Филтриране на файловете по зададени критерии
  • Ограничаване на достъпа до определени ресурси
  • Добавяне на бележки към файла с цел кратко описание или коментар

Възможностите за надграждане на системата са екстензивни и обещават развитие до потребителско преживяване като в Windows.

За автора