Подобрения в уеб клиента на ERP.net и Моите приложения

Дата:

Автор:

С представянето на версия 23 на ERP.net показахме множество подобрения в различните области на платформата за управление на бизнеса.

Уеб клиентът на ERP.net е един от обектите на системата, който претърпя изключително развитие през последната година.

В него предоставихме както много технологични улеснения, така и редица нови и подобрени социални функционалности.

Моите приложения

Разделът Моите приложения в уеб клиента поставя фокуса върху Вас и Вашите дейности. Моите приложения съчетават пакет от разнообразни приложения в ERP.net. Те са персонализирани така, че да визуализират само тази информация, която представлява интерес за самите Вас:

 • Личен календар за Вашите събития
 • Известия таргетиращи Вас
 • Лични подсещания за задачи
 • Групи, в които участвате Вие
 • Вашите плочки, обекти и др., които показват определени събития и водят към тях

Приложенията в графа „Моите“ Ви осигуряват персоналното място за работа и ориентация в ежедневните Ви дейности, събития и задачи.

Те автоматично отсяват от системата само документите, обектите и събитията, които са пряко насочени към Вас или към които Вие сте индикирали интерес чрез създаване и лично менажиране на разнообразни събития, обекти, плочки, задачи и др.

Чрез Моите приложения Вие получавате възможността да се позиционирате на централно място, предоставящо Ви 360-градусов поглед над цялата Ви роля в компанията.

Дигитално табло

Потребителите на уеб клиента вече разполагат с дигитално табло, на което динамично да се осведомяват за всичко, което се случва с техния бизнес и екипите му.

Таблото е централното място където потребителят може да следи актуални събития и обекти, релевантни към него като:

 • Календар и график на Вас и на компанията като цяло.
 • Журнал на служител, компания, контрагент или друг субект.
 • Подсещания за списък от започнати и незапочнати задачи.
 • Плочки предоставящи пряк път към любими навигатори и обекти в системата.
 • Списък с подробни данни за уведомления.
 • Счетоводни анализи и анализи на продажби.
 • Групи, уеб панели и много други.

Моите групи

Приложението Групи е изцяло ново, социално ориентирано допълнение в уеб клиента. Групите са централното място за колаборация в ERP.net, подпомагащо екипната работа на Вас и Вашите служители.

Групи предоставя споделена среда за хората, в която те да комуникират, да разпределят работата си и да постигат повече заедно. Независимо дали работите в офиса, вкъщи или сте в движение – вие сте винаги с екипа си вътре в платформата ERP.net.

Всяка група разполага с основни инструменти за колаборация:

 • Чат с подобрен интерфейс и социални реакции
 • Календар със споделени събития и срещи
 • Споделени подсещания за задачи, групирани по текущия статус на изпълнение
 • Споделени файлове от общ интерес за текущата група
 • Управление на участниците в групата

Организирането на служителите в групи им помага да се фокусират изключително върху своите основни дейности и ангажименти и да игнорират спонтанни разсейвания.

С новата функционалност Вие и екипът Ви можете:

 • Да структурирате правилно и бързо своите дискусии, срещи, задачи и файлове.
 • Да споделяте и следите постигнатото до момента.
 • Да реагирате моментално при промени или нова информация.

Социалните групи помагат на Вашия бизнес да канализира информацията по работата и изпълнението ѝ на едно място, ефикасно и проследимо от всички страни.

Това дава възможност на Вашата компания да се ориентира в ежедневието си бързо, да реагира моментално и да расте устойчиво, увеличавайки своята продуктивност и конкурентоспособност.

UI/UX – подобрения в потребителския интерфейс и потребителското изживяване

Версия 23 идва с поредица удобства в потребителския интерфейс, улесняващи и ускоряващи Вашата работа с ERP.net.

 • Многоколонен изглед

Визуализирайте панелите си както на цял екран, така и в съседство един до друг. Подреждайте ги в удобен за Вас вид и ред, за да виждате на един екран цялата информация относно обекта или документа, който представлява интерес за Вас.

 • Уеб панели

Визуализирайте външни приложения, бизнес анализи и отчети, както и дори други области на системата вътре в самата нея. Вашите уеб панели ще предоставят информацията точно там където Ви е нужна – без нужда да навигирате към външни системи и приложения.

 • Плочки за събития и обекти

Бъдете винаги в час с най-актуалните събития в ежедневието на Вашия бизнес. Получавайте обобщен визуален отчет за текущите събития относно кампании, продажби, клиенти, партньори, продукти, услуги, плащания и изобщо всичко, което Ви интересува – с един бърз поглед и на едно докосване към всяко от тях.

 • Бързо филтриране

Стеснявайте кръгозора към търсената информация за секунди. Бързият ред за филтриране опреснява информацията веднага щом сте готови с въвеждането, включвайки повсеместно всички параметри, по които желаете да филтрирате едновременно.

Роли

Ролите вече предоставят множество значителни улеснения за управлението на потребителите на ERP системата.

 • Управление на потребители

Създаването на роли и назначаването им на потребителите дава възможност на мениджърите в компанията да управляват бързо масивни групи от потребители едновременно, с минимални усилия.

След като бъдат зададени изгледите за една роля, промяната в тях се отразява автоматично за всички потребители когато превключат към нея – без нужда да се обхожда профила на всеки нов или съществуващ потребител индивидуално и да се обновяват визуалните настройки за това как той вижда системата.

 • Изглед

Ролите Ви дават възможност да зададете и модифицирате генерално изгледите на всички визуални елементи в системата – главното меню, панелите и навигаторите, да подредите колоните и графиките в тях, както и да показвате и скривате определени елементи за дадена роля.

След като ролята бъде конфигурирана, потребителите, които я използват, ще виждат платформата и елементите в нея точно във вида, който е настроен за тази роля.

 • Потребители с повече роли

Една роля може да се използва от много потребители и на един потребител могат да бъдат задавани повече от една роли. По този начин, за някои потребители може да се конфигурират няколко роли, всяка от тях подходяща за определени дейности.

В този случай, потребителите могат да превключват между тях при необходимост. Така можете винаги да изберете най-подходящата роля съобразно текущите си нужди и задачи, за които използвате ERP.net.

 • Гъвкавост

За всяка роля на всеки потребител може да се задават допълнителни настройки, така че ролята да може да се използва само за конкретен филиал или локация на Вашия бизнес, за конкретна собствена фирма от него, или генерално в цялата система.

Гъвкавостта на ролите дава възможност за прецизен мениджмънт на потребителите.

Локални администратори на ролите

Функцията за локално администриране на ролите Ви позволява да дадете права на конкретен потребител да променя и подрежда изгледът на системата за конкретна роля.

Локалните ролеви администратори имат достъп да променят само определени видове елементи и то само за ролите, за които са им гарантирани тези права.

По този начин, доверени служители със специфичен опит в конкретна област могат да Ви помагат да настроите изгледът и подредбата за дадена роля в системата по най-подходящия начин.

UI функции

UI функциите дават множество възможности за изпълнение на операции директно в уеб клиента на ERP.net.

Функциите са контекстно определени и се визуализират динамично според отворените видове записи и обекти.

 •  Интерактивност

Изпълнявайте UI функциите лесно и интерактивно с едно докосване, директно в уеб клиента.

 • Спестяват време

Създавайте нови документи и цели вериги от документи за секунди. Подготвяйте нови документи с автоматично попълнена информация, произхождаща от предишните документи по веригата.

 • Копиране и анулиране на документи

Базови функции като копиране и анулиране Ви помагат бързо да управлявате конкретен документ. Създаването на копие на документ с предварително попълнена информация става с един бутон. Анулирането на сгрешени или ненужни документи е бързо и удобно, за да можете да коригирате и да заведете правилния запис след това.

 • Широк асортимент от функции

Използвайте широк асортимент от контекстно-зависими функции:

 • Създавайте сделки директно от предхождащи записи на потенциални клиенти.
 • Получете предложение за допълване на количества продукти в склада.
 • Фактурирайте и създавайте платежни нареждания и много други.

Форма на запис

Когато отворите запис на конкретен документ или обект в системата, данните му се визуализират като форма с полета или графики.

 • Унифициран изглед

Чрез формите за запис Вие настройване изгледа така, както е удобно за Вас, за всички записи от даден тип. Единният изглед се запазва за всички записи от тази категория и е независим от ролята и потребителя.

 • Единен работен модел

Отварянето на конкретен документ или обект гарантирано визуализира на потребителите едни и същи полета с данни, за да бъдат избегнати разминавания и обърквания при въвеждането, прегледа или тълкуването на информацията.

 • Идентично оформление

Настройвайте и преглеждайте изгледа за форма на запис без значение дали сте в режим на преглед или редакция. Промените се отразяват автоматично, за да могат потребителите гладко и безпроблемно да виждат една и съща информация при преминаване от единия режим в другия и обратно.

Гледайте видеото от представянето на уеб клиента и Моите приложения в YouTube канала ни:

Свалете презентацията от представянето на уеб клиента и Моите приложения тук:

За автора