Представяне на модул WMS на ERP.net

Дата:

Автор:

Системата за управление на складове WMS (Warehouse Management System) е ново функционално разширение на ERP.net, предоставящо редица допълнителни възможности за потребителя. WMS модулът следи, управлява и оптимизира всички процеси, задачи и операции протичащи в склада. Напълно интегриран, той работи в единната база данни и поддържа връзка в реално време с останалите системи на ERP.net. Това гарантира бърза, гладка и сигурна работа, без необходимост от синхронизации и излишни забавяния.

WMS идва с мобилното приложение WMS Worker. То улеснява изпълнението на складови поръчки, преместване на стоки от една локация на друга и проверки на наличности и инвентаризации по складова локация. WMS Worker направлява складовите работници през ежедневните им задачи, а резултатите от работата с него се записват веднага във WMS модула, рефлектирайки върху съответните записи в IMS (Inventory Management System) и счетоводството.

WMS Worker спестява време, намалява възможностите за грешки и увеличава продуктивността в целия работен цикъл. Притежава интегрирана поддръжка на широка гама мобилни устройства за работа в склада. Worker е създаден с модерен, интуитивен и лесен за използване интерфейс цялостно оптимизиран за работа с една ръка.

Решението WMS осигурява единна точка за следене и обработка на поръчки за складови операции. Обслужват се заявки и нареждания за експедиция (от модул Логистика), за влагане на материали (от модул Производство), за трансфер между складови локации и др. По същия начин се обслужват поръчки за получаване на закупени стоки (от модул Снабдяване), приемане на продукти от други магазини и складове.

Използвайки WMS модула, компаниите могат прецизно да пресъздават своите физически складове като йерархична структура на места за съхранение. Позициите за всеки продукт могат да се разпределят по клетки, рафтове, стелажи, алеи, зони, складове и други.

Към йерархичната структура могат да се дефинират складови политики, определящи правилата, рестрикциите и възможностите при изпълнение на складовите операции. Складовите политики са проектирани с изключителна гъвкавост. Могат да се задават както генерално за целите складове, така и за отделните зони, локации, група продукти и др.

WMS модулът на ERP.net напълно поддържа продукти с променливи мерни съотношения. Претеглените количества на единични продукти, чието тегло може да варира поради ред причини, могат да се въвеждат чрез WMS Worker. Информацията за тези действия се съхранява в базата данни и се предава по целия информационен поток, рефлектирайки обратно върху записите в IMS, и респективно, складовите разписки за тези действия.

WMS включва и работа с логистични единици – кашон, пале, контейнер и т.н. Чрез тях се осигурява съхраняването, транспорта и менажирането на продуктите обединени в дадената логистична единица. Има възможност за нареждане и отчитане на различни задачи от служителите: приемане, изпращане, етикиране, опаковане, разопаковане, окомплектоване, разкомплектоване и други. Отчитат се и продуктови варианти, партиди, серийни номера и логистични единици. А за индустрии, чиито продукти могат да се съхраняват в няколко отделни пакети (напр. Мебелната индустрия), WMS притежава пълна съвместимост за работа със съставни продукти и свързаните с тях процеси.

За автора